Uroczystości, imprezy

Uroczystości, imprezy ​SKKW

Kontynuuj czytanie

Konferencje, sympozja

Konferencje, sympozja ​SKKW

Kontynuuj czytanie

Pomniki i tablice

Pomniki i tablice króla Kazimierza III Wielkiego w Polsce    

Kontynuuj czytanie

Genealogia

Piastowie kujawscy – linia dynastii Piastów, panująca na Kujawach i ziemi łęczyckiej, wywodząca się od Kazimierza II Sprawiedliwego, wygasła na Władysławie III Białym (zm. 1388 r.). Pierwszym księciem kujawskim był dopiero Kazimierz I kujawski, który został władcą Kujaw w 1233 r. Od niego wywodzą się wszyscy książęta przynależący do kujawskiej

Kontynuuj czytanie
Kazmierz Wielki

Kowalski rodak

Dnia 30 kwietnia 1310 r. w mieście Kowalu na ziemi kujawskiej, księżna Jadwiga żona Władysława Łokietka powiła syna Kazimierza, którego urodzenie i kolebkę osądziłem za godne osobnej wzmianki. Tak o narodzinach ostatniego Piasta na tronie polskim poinformował potomnych w swoich Rocznikach czyli Kronikach sławnego Królestwa Polskiego najwybitniejszy średniowieczny kronikarz polski

Kontynuuj czytanie

Ukraina

UKRAINA HALICZ – miasto rejonowe, w obwodzie iwanofrankowskim na Ukrainie, nad Dniestrem. Według zapisu anonimowego notariusza króla Beli, w 898 r. Halicz był w posiadaniu Węgrów. W późniejszym okresie wchodził w skład państwa Mieszka I. Z latopisu kronikarza ruskiego Nestora wynika, że w 981 r. książę Włodzimierz najechał na Polskę

Kontynuuj czytanie

Wielkopolskie

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE CHOCZ – wieś w województwie wielkopolskim, powiecie pleszewskim. Po raz pierwszy wymieniony jest w źródłach w 1294 r. pod nazwą Chodecz. W XIV w. Kazimierz Wielki nakazał wybudować tu zamek murowany. Odbudowywał go w 1382 r. Bartosz Wezenborg, starosta odolanowski. Nie zachował się przywilej lokacyjny Chocza. Jako miasto

Kontynuuj czytanie

Świętokrzyskie

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE BODZENTYN – miasto w województwie świętokrzyskim, powiecie kieleckim. Bodzentyn powstał na gruntach wsi Tarczek, która na przełomie XII i XIII w. była ośrodkiem posiadłości biskupich. W 1355 r. biskup krakowski Bodzanta otrzymał od Kazimierza Wielkiego przywilej na założenie miasta na prawie magdeburskim. Bodzentyn stał się ośrodkiem klucza majątkowego.

Kontynuuj czytanie

Śląskie

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE BĘDZIN – miasto powiatowe w województwie śląskim, nad Czarną Przemszą. Początki osadnictwa w tym rejonie sięgają bardzo dawnych czasów. Prawdopodobnie już w IX w. na miejscu obecnego zamku istniała drewniana strażnica, która strzegła przeprawy przez rzekę na szlaku handlowym wschód-zachód. Najstarsza wzmianka pisana o wsi Będzin pochodzi z

Kontynuuj czytanie