Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Założycielski

Działo się w królewskim mieście Kowalu we wtorek 29 kwietnia, roku Pańskiego dwa tysiące ósmego,  kiedy Prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej był Lech Kaczyński, Prezesem Rady Ministrów był Donald Tusk, Wojewodą Kujawsko-Pomorskim był Rafał Burski, Starostą Powiatu Włocławskiego był Jan Ambrożewicz, rządy nad miastem Kowalem sprawował Eugeniusz Gołembiewski.

Podpisani i uczestniczący w dzisiejszej uroczystości, podajemy do wiadomości współczesnych i ku wiecznej pamięci potomnych, że w 2010 roku, kraj nasz, naród i liczne grody święcić będą uroczyście 700-rocznicę urodzenia w Kowalu na Kujawach jednego z największych królów Polski – Kazimierza Wielkiego.

Zebrani na dzisiejszym posiedzeniu przedstawiciele miast i miejscowości związanych z osobą władcy postanowili, już od teraz, jak najstaranniej czcić pamięć naszego Dobrodzieja, ostatniego z Piastów, syna Łokietka i Jadwigi.

Ta intencja, omówiona szczegółowo na dzisiejszym zebraniu, zyskała zatwierdzenie tutaj obecnych, którzy zastrzegając sobie aby majestat królewski Kazimierza Wielkiego był zachowany, powołali władze Stowarzyszenia, powierzając im wykonanie konceptów zapisanych w Statucie Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego.

Zgromadzeni są przekonani, że idee oraz tradycje kultywowane w każdymi z miast naszego prześwietnego Rodaka składają się na trwały dowód czci, hołdu i tradycją uświęconej wdzięczności dla wielkiego Obrońcy Polski i Chrześcijaństwa, a zarazem apologety, opiekuna i przyjaciela chłopstwa, szlachty oraz mieszczaństwa. Niech ta rycerska postać będzie dla przyszłych pokoleń łącznikiem z przeszłością, a dla współczesnych jasnym promieniem nadziei i bodźcem do czynów na rzecz budowy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Dokument założenia Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu został wmurowany 2 V 2009 r. w fundament pomnika króla Kazimierza Wielkiego, którego odsłonięcie nastąpiło 30 IV 2010 r.

Skomentuj