Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Kontakt, Bank, NIP,Składki

ADRESY

Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego
87-820 Kowal
ul. Zamkowa 4
pow. włocławski
woj. kujawsko-pomorskie
E-mail: kazimierzwielki@home.pl  lub kazimierzwielki@kazimierzwielki.pl
www.kazimierzwielki.pl

NIP, KRS, REGON

NIP 888-301-9277
KRS 0000314593
REGON 340507075

BANK

Bank Spółdzielczy w Kowalu
Nr konta: 51 9557 0006 0000 3580 2000 0001

 

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

* Miasta i miejscowości – 1000,00 zł
* Szkoły, organizacje, stowarzyszenia – 100,00 zł
* Członkowie indywidualni – minimum 30,00 zł

Skomentuj