„Imieniny króla Kazimierza Wielkiego”. Patriotycznie pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy po raz 12 spotkali się na „Imieninach króla Kazimierza Wielkiego” pod pomnikiem patrona miasta i uczelni. Z uwagi na wojnę na Ukrainie uroczystość była znacznie skromniejsza niż w latach minionych. Licznie zebranych gości przywitali: przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW Bożena Sałacińska oraz wiceprzewodniczący Rady

Kontynuuj czytanie

Zarządu SKKW

    Przepraszamy! Strona w uzupełnianiu.

Kontynuuj czytanie

Członków

Walne Zebrania SKKW

Kontynuuj czytanie

Komisji rewizyjnej

    SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO ZA 2022 ROK   Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego działająca w składzie: Wojciech Rudziński – przewodniczący Andrzej Wojciech Lewandowski – sekretarz Arkadiusz Ciechalski – członek. Na zebraniu w Kowalu w dniu 25.05.2023 r. w obecności pani Agnieszki Szefler –księgowej Stowarzyszenia =

Kontynuuj czytanie

Nagroda im. Norberta Barlickiego dla SKKW

Ku chwale Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego W 24 września 2021 r. w hotelu Holiday Inn w Krakowie, odbyło się podsumowania X jubileuszowej edycji nagrody im. Norberta Barlickiego. Nagroda jest przyznawana wyróżniającym się działaczom samorządu terytorialnego oraz jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pozarządowym za działania na rzecz samorządu terytorialnego oraz społeczności

Kontynuuj czytanie