Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Święto Zmarłych

Dla tych, którzy odeszli

Dla tych
którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze
kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
pod cmentarnym murem
i niebo jesienne
u góry.

Dla nich
harcerskie warty
i chorągiewek
gromada,
i dla nich ten dzień –
pierwszy dzień listopada.

Gellnerowa Danuta

Skomentuj