Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Szkoły/Organizacje

SZKOŁY -CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

 

Lp. Nazwa szkoły/organizacji Województwo Data wstąpienia
1 I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Olkuszu małopolskie 26 I 2009
2 XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie mazowieckie 11 XII 2009
3 1 Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kujawsko-pomorskie 2 II 2009
4 Fundacja Instytut im. Kazimierza Wielkiego
w Lublinie
lubelskie 12 II 2009
7 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu podkarpackie 17 III 2009
8 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu kujawsko-pomorskie    14 V 2013
9 Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK podkarpackie 20 IV 2009
10 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Szpetalu Górnym kujawsko-pomorskie 14 X 2009
11 Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą wielkopolskie 30 III 2010
12 Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu kujawsko-pomorskie 10 II 2009
13 Szkoła Podstawowa na 1 im. Kazimierza Wielkiego w Grybowie małopolskie 29 I 2009
14 Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie lubelskie 4 V 2011
15 Towarzystwo Przyjaciół Wodzisławia świętokrzyskie 29 X 2009
16 Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kujawsko-pomorskie 4 III 2009
17 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu kujawsko-pomorskie 8 I 2009
  18 Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim mazowieckie 9 II 2009
  19 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kujawsko-pomorskie 1 X 2011
20 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego  w Kruszwicy kujawsko-pomorskie 13 I 2009
21 Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku kujawsko-pomorskie 16 I 2012
22 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu kujawsko-pomorskie 16 I 2012
23 Liceum Ogólnokształcące im Kazimierza Wielkiego w Kole wielkopolskie 1 I 2016
24 Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Bydgoszczy
kujawsko-pomorskie 4 III 2016
25 Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu podkarpackie XI 2016
26 Stowarzyszenie Ogrody Teatru śląskie XI 2009

Skomentuj