Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Życzenia dla żołnierzy 1 BLog

Z okazji Święta Wojska Polskiego wszystkim żołnierzom 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy składamy życzenia zdrowia, radości i sukcesów oraz wielu powodów do dumy. Wasze oddanie i służba społeczeństwu przynosi poczucie bezpieczeństwa i stabilności dla obywateli. Dziękujemy Wam za wszelki trud i zaangażowanie oraz wkład na rzecz obronności Ojczyzny, a także na rzecz Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu.
Rada i Zarząd SKKW

Skomentuj