Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

XVI Walne Zebranie Członków SKKW

Tegoroczne XVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego odbyło się 22 czerwca w królewskim kazimierzowskim Będzinie, który jest członkiem Stowarzyszenia od 2018 r.

W reprezentacyjnej Sali Wodzów w Pałacu Mieroszewskich, jednym z obiektów Muzeum Zagłębia w Będzinie, obradowali przedstawiciele różnych miejscowości kazimierzowskich, zaś Będzin reprezentowała w imieniu Łukasza Komoniewskiego, prezydenta miasta, wiceprezydent Aneta Witkowska-Złocka. Spotkanie prowadził prezes Stowarzyszenia, burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski.

Zebranie miało charakter sprawozdawczy. Prezes Stowarzyszenia przedstawił więc sprawozdanie z działalności merytorycznej w okresie od ubiegłorocznego XV spotkania w Kowalu, skarbnik Krystyna Pawlak sprawozdanie finansowe, a Wojciech Rudziński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej sprawozdanie wraz z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu. Uczestnicy po przeprowadzeniu dyskusji przyjęli w głosowaniach wszystkie zaprezentowane sprawozdania i udzielili Zarządowi absolutorium. Dokonali również zmiany w Zarządzie. W miejsce Lecha Łbika, który złożył rezygnację, wybrano Jana Szopińskiego z Bydgoszczy, który kilka lat temu już pracował w Zarządzie. Wśród wniosków na przyszłość podkreślono organizację w 2023 roku jubileuszu 15-lecia Stowarzyszenia oraz opracowanie i wydanie albumu „Grody króla Kazimierza Wielkiego”. Wstępnie postanowiono, że w przyszłym roku kolejne Walne Zebranie odbędzie się w świętokrzyskim Szydłowie.

Po obradach i wspólnym posiłku uczestnicy zebrania zwiedzili barokowo-klasycystyczny Pałac rodu Mieroszewskich, a następnie udali się na spacer po Będzinie, podczas którego odwiedzili średniowieczny Zamek Piastowski, kolejny obiekt Muzeum Zagłębia, oraz wykonali pamiątkową fotografię przy skrzyni z Kazimierzem Wielkim, która niedawno stanęła na bulwarach rzeki Czarnej Przemszy nieopodal Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Teks: Sławomir Brodziński, Będzin – od 1994 r. radny Rady Miejskiej Będzina, w latach 1998-2006 i 2010-2014 przewodniczący Rady Miejskiej. Od 2009 r. członek Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.

Foto: Wojciech Borkowski, członek Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego (Będzin)
Foto: Urząd Miejski w Będzinie

Skomentuj