Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Projekt „Grody króla Kazimierza Wielkiego”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że funkcjonujące od 2008 r. Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu na Kujawach – miejscu urodzenia Króla – podjęło się opracowania i wydania ilustrowanego zdjęciami albumu (format A-4, ok. 300 str.) pod roboczym tytułem Grody króla Kazimierza Wielkiego.
W albumie zostaną zaprezentowane dokonania króla Kazimierza III Wielkiego w grodach z Nim związanych. Przedstawione będą także walory turystyczno-historyczne miast i miejscowości związanych z postacią bohatera publikacji oraz Jego czasami. Przedsięwzięcie to, po stronie Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, ma charakter non profit.

Publikacja poparta rzetelną wiedzą naukową będzie miała charakter:

  • albumowo-opisowy, w którym każdemu z miast/miejscowości będzie poświęcone kilka/kilkanaście stron. Dotyczyć to będzie nie tylko członków SKKW, ale innych miast
    i miejscowości kazimierzowskich;
  • dobór fotografii będzie odzwierciedlał architekturę oraz inne elementy urbanistyczne powstałe z inicjatywy Króla lub mające bezpośredni związek z czasami Jego panowania;
  • przedstawienia obecnych walorów turystyczno-krajoznawczych.

Warstwa tekstowa, dotycząca każdego grodu kazimierzowskiego będzie istotnym uzupełnieniem wydawnictwa.
We wstępie do publikacji planujemy zaprezentować dokonania  SKKW, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć i imprez „kazimierzowskich” na terenie danej gminy.
Wydawnictwo, oprócz formy drukowanej, będzie też przystosowane i dostępne na internetowej stronie SKKW.
Zachęcając do współpracy zwracamy się do Państwa z prośbą o nadsyłanie na adres kazimierzwielki@kazimierzwielki.pl fotografii z opisem (format jpg), które z Państwa punktu widzenia godne będą zamieszczenia w wydawnictwie, będąc też formą  popularyzacji miejscowości związanej z Kazimierzem III Wielkim.
Zamknięcie projektu w zakresie gromadzenia materiałów kończy się z dniem 30 września 2022 r. Prosimy także o zapoznanie się z naszą stroną www.kazimierzwielki.pl
W sprawie wyjaśnień dotyczących powyższego zagadnienia prosimy zwracać się do kierownika projektu na adres z.zasada@poczta.fm

Jednocześnie oświadczamy, że przepisy ustaw z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83) oraz z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) będą w całości respektowane.

Skomentuj