Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Konferencje, sympozja

Konferencje, sympozja ​SKKW

Sesja naukowa „Zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną” odbyta 12 marca 2011 r. w Kowalu, woj. kujawsko-pomorskie

Sesja odbyła się dnia 12 marca 2011 r. w siedzibie Miejskiej OSP w Kowalu, z inicjatywy Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego oraz burmistrza Miasta Kowala, Eugeniusza Gołembiewskiego, który ją prowadził. W części wstępnej dr Zdzisław J. Zasada – sekretarz generalny SMKKW, przedstawił ideę i działalność Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego, a Lidia Piechocka-Witczak, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku, zaprezentowała wydany przez SMKKW album „100 miast Kazimierza Wielkiego”.

Po czym wygłoszono następujące referaty:

– Prof. Jacek Maciejewski (UKW Bydgoszcz)  „Czy Kazimierz Wielki rzeczywiście urodził się w Kowalu?”;

– Barbara Lewkowicz, ZS CKR Kowal „W poszukiwaniu portretu Kazimierza Wielkiego”;

– Agnieszka Kamińska, ZS CKR Kowal „Zamki i fortalicje Kazimierza Wielkiego jako przykład średniowiecznego układu obronnego”;

– Lena Andrzejewska, LO Kowal, „Życie codzienne w czasach Kazimierza Wielkiego”;

– Mgr Lech Łbik, WOK Bydgoszcz „Pamięć podszyta tęsknotę. Król Kazimierz Wielki w podaniach i legendach ludowych”;

– Dr Adam Wróbel, WSHE Włocławek „Kazimierz Wielki w literaturze”;

– Dr Małgorzata M. Palka, UJ Kraków „Przeszłość i teraźniejszość. Śladami Kazimierza Wielkiego w Krakowie.

Na zakończenie sesji odbyło się przedstawienie teatralne „O dobrym królu Kazimierzu” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, których przygotowała Janina Czarniak.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Życie codzienne w Polsce w okresie średniowiecza”, 11 października 2014 r. w Inowłodzu, woj. łódzkie

Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Wójt Gminy Inowłódz, woj. łódzkie, pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego byli organizatorami Konferencji Naukowej pn. pn. „Życie codzienne w Polsce w okresie średniowiecza”. Przedsięwzięcie wspierali: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku i Starosta Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim.

Referaty wygłosili:

„Zjazd królów w Krakowie w 1364 r.” przedstawił dr Tomasz Dziki, absolwent Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Kierownik Archiwum Państwowym w Toruniu, Oddział we Włocławku. Adiunkt w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku. Założyciel i prezes Włocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, członek WTN i Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

„Rozkosze stołu w Polsce średniowiecznej” zreferował dr Zdzisław Jan Zasada, absolwent WSP w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych w SGSP w Warszawie. Oficer w stopniu młodszego brygadiera w stanie spoczynku. Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Sekretarz generalny ogólnopolskiego SKKW. Członek Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku OSP.

„Problematyka postów w Polsce średniowiecznej” omówił ks. prof. dr hab. Marian Włosiński, absolwent WSD we Włocławku. Rozprawę habilitacyjną przedstawił na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie. Specjalizuje się w zakresie teologii katolickiej. Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej Włocławskiej. Profesor nauk teologicznych Republiki Słowackiej. Członek Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

„ Człowiek miarą wszechrzeczy. Sposoby mierzenie i ważenia w Polsce w czasach średniowiecza” omówił prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, rektor WSHE we Włocławku. Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów doktoranckich na UMK w Toruniu. Założyciel, sekretarz generalny i honorowy prezes WTN. Członek Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Towarzystwa Naukowego Płockiego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz innych.

„Łaźnie w miejskich przywilejach lokacyjnych króla Kazimierza Wielkiego” przedstawił dr Krzysztof Witkowski, absolwent WSP w Bydgoszczy i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktor nauk humanistycznych uzyskał na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Dyrektor  Muzeum Technik Ceramicznych  w Kole.

„A maximis ad minima”. Dżuma i inne choroby w Polsce wieków średnich” zreferowała dr n. med. Małgorzata Palka, absolwentka UJ. Specjalizuje się w zakresie medycyny chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Jest asystentem w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ w Krakowie. Pozazawodowo zainteresowana historią Krakowa, a w szczególności spuścizna jaką pozostawił w tym mieście król Kazimierz Wielki.

„Motyw chleba (zboża) w średniowiecznej kulturze, literaturze oraz w języku staropolskim” przedstawił dr Adam Wróbel, prof. nzw. WSHE we Włocławku, absolwent UMK w Toruniu, gdzie obronił także dysertację doktorską. Specjalista w zakresie filologii polskiej. Adiunkt na WSHE we Włocławku. Sekretarz generalny WTN oraz innych społecznych towarzystw. Wielokrotny organizator, współorganizator oraz juror konkursów literackich.

„Spała królewska, carska i prezydencka” była tematem wystąpienia dr. Michała Słoniewskiego, absolwenta AWF w Warszawie. Od ponad 20 lat związanego zawodowo z branżą turystyczną. Przez kilkanaście lat był prezesem zarządu Centrum Edukacji Turystycznej, założyciela Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. Orłowicza w Warszawie. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji. Członek Polskiej Akademii Olimpijskiej i prezes zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale.

Materiały z konferencji są opublikowane w 13/2014 numerze „Zapisek Kazimierzowskich”.

Konferencja naukowa pn. „Jan Długosz – historyk, duchowny, geograf, dyplomata” zorganizowana z okazji 500.rocznicy urodzin Kronikarza, 9 października 2015 r. we Włocławku, woj. kujawsko-pomorskie

Zarząd Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego i Zespół Szkół Katolickich im. Księdza Jana Długosza we Włocławku oraz Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku i Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku byli organizatorami ogólnopolskiej konferencji naukowej pn.: „Jan Długosz – historyk, duchowny, geograf, dyplomata”, która odbyła się 9 października 2015 r. w Centrum Kultury „Browar B”. Konferencja połączona była z rozstrzygnięciem konkursów multimedialnego i filmowego pn.: „Jan Długosz i jego czasy”.

Referentami byli:

„Kilka słów z życia Jana Długosza – wprowadzenie do konferencji” dokonał mgr Eugeniusz Gołembiewski, prezes SKKW i burmistrz Kowala na Kujawach.

„Polityka Kazimierza Wielkiego wobec Śląska w ocenie Jana Długosza i jego dzieła Annales seu cronicae incliti Regni Poloniale” przedstawił prof. dr hab. Antoni Barciak, kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii w Uniwersytecie Śląskim. Przewodniczący Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego.

„Jan Długosz, między wiarą a polityką” zreferowała dr Barbara Kowalska z Instytutu Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Specjalistka  dziejów Kościoła w Polsce średniowiecznej.

„Pielgrzymka Jana Długosza do Ziemi Świętej w 1450 roku” przedstawiła mgr Joanna Majsiak z Radomia. Absolwentka historii UJ w Krakowie i geografii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Dyplomowana nauczycielka w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu.

„Opis kultury średniowiecza w Rocznikach Jana Długosza” omówił dr Władysław Kubiak z Włocławka. Absolwent UMK w Toruniu. Specjalista i historyk badający najnowsze dzieje Kujaw wschodnich.

„Powoływanie władców w Rocznikach Jana Długosza” było tematem wystąpienia dr. Tomasza Dzikiego, absolwenta UMK w Toruniu i studiów podyplomowych z archiwistyki. Kierownik Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku.

„Turnieje rycerskie na ziemiach polskich od ich powstania do okresu późnego średniowiecza” przedstawił dr Zdzisław Jan Zasada, absolwent UKW w Bydgoszczy, oficer PSP w stanie spoczynku. Prezes WTN i sekretarz generalny SKKW.

„Ksiądz Jan Długosz – wychowawca i nauczyciel, patron włocławskiej szkoły katolickiej” był tematem wystąpienie ks. dr. Jacka Kędzierskiego, kapłana diecezji włocławskiej. Absolwent Papieskiego Uniwersytetu „Angelicum” w Rzymie. Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Długosza we Włocławku.

„Jan Długosz pierwszym geografem” temat ten poruszył mgr Stanisław Lewandowski z Włocławka. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Członek kilku organizacji społecznych związanych z geografią.

Referaty wygłoszone w czasie konferencji są opublikowane w 15 numerze „Zapisek Kazimierzowskich”.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Rycerze i rycerstwo w średniowiecznej Polsce” zorganizowana 20 listopada 2017 r. w Koronowie, woj. kujawsko-pomorskie

W dniu 10 listopada 2017 r., pod patronatem prof. dr hab. Jerzego L. Wyrozumskiego – Członka Honorowego Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, wybitnego historyka i znawcy dziejów króla Kazimierza Wielkiego oraz jego czasów, w sali Ratusza Urzędu Miejskiego w Koronowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Rycerze i rycerstwo w średniowiecznej Polsce”.

Tematyka i referenci:

„Rycerze i rycerskość w pismach Marcina Bielskiego” zaprezentował dr hab. Aleksander Bołdyrew, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.

„Rzemiosło wojenne w czasach panowania pierwszych Piastów” zreferował dr Zdzisław Jan Zasada, absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, młodszy brygadier w stanie spoczynku Państwowej Straży Pożarnej, regionalista, historyk pożarnictwa.

„Koszty ekwipunku wojennego w Polsce w XV wieku” przedstawił prof. zw. dr hab. Jan Szymczak, historyk, mediewista, były prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, prodziekan i dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1 października 2017 r. professor emeritus.

„Krystyn z Koziegłów (zm. 1418 r.) – rycerz i posiadacz ziemski. Bliski współpracownik króla Władysława Jagiełły” przygotował Krzysztof Witkowski, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, mediewista, muzealnik.

„Tam gdzie śmierdzą wszyscy, nie czuć nikogo, czyli o higienie w czasach kazimierzowskich” przedstawiła mgr Daria Kieraszewicz, absolwentka Turystyki i Rozwoju Uniwersytetu Le Mirail w Tuluzie. Przewodniczka po Bydgoszczy. Współwłaścicielka Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy.

„Białogłowy w otoczeniu rycerzy” zaprezentowała dr Barbara Kowalska, absolwentka historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Zastępca dyrektora Instytutu Historii ds. Dydaktycznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Częstochowie.

„Edukacja rycerska w późnym średniowieczu w Polsce na przykładzie wybranych przedstawicieli rodu Doliwitów” referat wygłosił mjr dr Szymon Markowski, adiunkt w Zakładzie Działań Bojowych Instytutu Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

„Rycerz, jaki jest, każdy widzi… inaczej – wizerunek średniowiecznego rycerza w rysunku, grafice i malarstwie polskim drugiej połowy XIX wieku” zagadnienie przedstawił mgr Wojciech Przybyszewski, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, geolog, alpinista i speleolog, płetwonurek i żeglarz, kolekcjoner i publicysta, redaktor naczelny „Spotkania z Zabytkami”,

„O literackich obrazach zachowań rycerskich wobec średniowiecznych wzorców osobowych” mówił dr Adam Wróbel, prof. nz. Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wielokrotny organizator, współorganizator oraz juror konkursów literackich.

„Etos rycerski – prawda czy mit?” był tematem wystąpienia Tomasza Dzikiego, doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu archiwistyki i administracji publicznej. Kierownik Oddziału we Włocławku Archiwum Państwowego w Toruniu. Sekretarz Generalny SKKW, prezes włocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

„Etos rycerski w kontekście polskiego wojska” przygotował ppor. Marek Niedźwiedzki. Jest on absolwentem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych we Wrocławiu na kierunku Transport i Ruch Wojsk.

Wszystkie materiały zaprezentowane są opublikowane w 19/2017 numerze „Zapisków Kazimierzowskich”.

Materiały z konferencji są opublikowane w 13/2014 numerze „Zapisek Kazimierzowskich”.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Kobiety w społeczeństwie Polski średniowiecznej” zorganizowana 14 lutego 2020 r. w Kole, woj. wielkopolskie

Organizatorami konferencji 14 lutego 2020 r. w Kole byli: Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, a gospodarzem burmistrz Miasta Koła – dr n. hum. Krzysztof Witkowski.

Komitet Naukowy Konferencji stanowili:

  • dr hab. Antoni Barciak – z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego;
  • Dr hab. Stanisław Kunikowski – rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, wiceprzewodniczący Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego;
  • Dr hab. Barbara Kowalska z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Istotnej pomocy udzielili: dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole – mgr Tomasz Nuszkiewicz oraz prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą – Grzegorz Mokrzycki.

Referujący:

„Doświadczenia panny szlacheckiej w późnośredniowiecznej Polsce. Wybrane zagadnienia”  przedstawił dr n. hum. Witold Brzeziński. Absolwent studiów historycznych i doktoranckich na UMK w Toruniu oraz studiów na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. Adiunkt na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

„Kobiety z najbliższego otoczenia i ich wpływ na życie oraz sprawowanie rządów przez Bolesława I Chrobrego” zaprezentował dr n. hum. Zdzisław Jan Zasada. Absolwent UKW w Bydgoszczy i studiów podyplomowych w SGSP. Oficer PSP, regionalista, historyk pożarnictwa. Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Założyciel i długoletni sekretarz SKKW. Wiceprzewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku OSP RP.

„Zdrowotne i psychospołeczne aspekty funkcjonowania kobiet w średniowieczu” omówiła dr n. o zdr. Wioletta Wojciechowska. Absolwentka Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy i studiów podyplomowych na UW oraz UMK w Toruniu. Jest dyrektorem ds. medycznych w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Ciechocinku i dyrektorem Instytutu Nauk o Zdrowiu w KSW we Włocławku

„Święta Kinga – władczyni, święta, fundatorka” zreferował mgr Marek Makowski – doktorant w dyscyplinie historia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

 „Kobiety w okresie średniowiecza w świetle życia i działalności św. Mechtyldy von Hackeborn oraz klasztoru w Helfcie” przedstawił ks. dr hab. Lech Król – prezes Towarzystwa Teologicznego Włocławskiego Seminarium Duchownego we Włocławku, redaktor naczelny czasopisma naukowego „Studia Włocławskie”. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Wykładowca Wydziału Teologicznego UMK i Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

„Seksualność kobiet w średniowieczu” omówiła dr n. pedag. Urszula Kempińska – adiunkt na kierunku pedagogiki w KSW we Włocławku. Założycielka i opiekunka Koła Naukowego Pedagogów „Persona”. Jej dysertacja doktorska poświęcona była: „Małżeństwom młodocianych, przyczyny i konsekwencje – perspektywa pedagogiczna” obroniona na Wydziale Pedagogicznym UW.

„Ubiór i moda kobieca w średniowiecznej Polsce” zaprezentowała dr n. hum. Anna Prokopiak-Lewandowska absolwentka historii i pedagogiki na UMK w Toruniu. Stypendystka Fundacji Lanckorońskich Laureatka nagrody Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Dyrektor SP im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Kowal”.

„O literackich obrazach Nawojki z Dobrzynia – pierwszej średniowiecznej emancypantki polskiej” omówił  dr Adam Wróbel, profesor nadzwyczajny KSW we Włocławku. Absolwent UMK w Toruniu. Specjalista w zakresie filologii polskiej. Kierownik Studium Języka Polskiego i Kultury w KSW we Włocławku. Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie. Znawca gwary kujawskiej oraz autor licznych prac, artykułów naukowych z tego zakresu.

„Wizerunek kobiety w malarstwie średniowiecznym” zaprezentowała dr. n. hum. Hanna Szczechowicz – wykładowca, nauczyciel, doradca metodyczny z historii i wiedzy o społeczeństwie. Autorka ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych, uczestniczka licznych konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.

Wszystkie materiały zaprezentowane są opublikowane w 24/2020 numerze „Zapisków Kazimierzowskich”.

[/tabrow]

Skomentuj