Zarządu SKKW

    Przepraszamy! Strona w uzupełnianiu.

Kontynuuj czytanie

Członków

Walne Zebrania SKKW

Kontynuuj czytanie

Deklaracje

Deklaracje Word PDF DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA OSOBY INDYWIDUALNEJ DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA SZKOŁY/ORGANIZACJI

Kontynuuj czytanie

Statut SKKW

  Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 Niniejszy dokument stanowi Statut dla osób wspierających i akceptujących ideę powołania Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, w celu upamiętnienia działalności Króla Kazimierza III Wielkiego, jego wkładu w lokowanie i budowę miast w czasach jego panowania. § 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Kontynuuj czytanie

Założycielski

Działo się w królewskim mieście Kowalu we wtorek 29 kwietnia, roku Pańskiego dwa tysiące ósmego,  kiedy Prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej był Lech Kaczyński, Prezesem Rady Ministrów był Donald Tusk, Wojewodą Kujawsko-Pomorskim był Rafał Burski, Starostą Powiatu Włocławskiego był Jan Ambrożewicz, rządy nad miastem Kowalem sprawował Eugeniusz Gołembiewski. Podpisani i uczestniczący w

Kontynuuj czytanie

Kontakt, Bank, NIP,Składki

ADRESY Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego 87-820 Kowal ul. Zamkowa 4 pow. włocławski woj. kujawsko-pomorskie E-mail: kazimierzwielki@home.pl  lub kazimierzwielki@kazimierzwielki.pl www.kazimierzwielki.pl NIP, KRS, REGON NIP 888-301-9277 KRS 0000314593 REGON 340507075 BANK Bank Spółdzielczy w Kowalu Nr konta: 51 9557 0006 0000 3580 2000 0001   ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA * Miasta i miejscowości

Kontynuuj czytanie

Logo SKKW

PEŁNE UPROSZCZONE

Kontynuuj czytanie

Komisja rewizyjna

  2019 Wybrana 24 IV 2019 r. w czasie Walnego Zebrania Członków SKKW w Kruszwicy, woj. kujawsko-pomorskie – Wojciech Rudziński  – przewodniczący – Andrzej Wojciech Lewandowski  – sekretarz – Arkadiusz Ciechalski – członek 2016 Wybrany 18 VI 2016 r. w czasie Walnego Zebrania Członków SKKW w Krakowie, woj. małopolskie. –

Kontynuuj czytanie

Zarząd

2019 Wybrany 24 VI 2019 r. w czasie Walnego Zebrania Członków SKKW w Kruszwicy, woj. kujawsko-pomorskie. – Eugeniusz Gołembiewski – prezes – Anna Mackiewicz – wiceprezes – Jan Klamczyński – wiceprezes – Andrzej Zdrojewski – sekretarz generalny – Krystyna Pawlak – skarbnik – Lech Łbik – członek Zarządu – Sławomir

Kontynuuj czytanie

Rada

2019 Wybrana 24 IV 2019 r. w czasie Walnego Zebrania Członków SKKW w Kruszwicy, woj. kujawsko-pomorskie. – Antoni Barciak, Uniwersytet Śląski w Katowicach – przewodniczący Rady – Bożena Sałacińska, Bydgoszcz – wiceprzewodnicząca – Marek Chudoba, burmistrz Czchowa – wiceprzewodniczący – Zbigniew Jurkiewicz, burmistrz Ciężkowic – członek Prezydium – Miłosz Naczyński,

Kontynuuj czytanie