Decyzje

Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego Kapituła Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego przyznała ZŁOTY MEDAL KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Lp. Wyróżniony Data wręczenia medalu 1 Miasto Kowal, woj. kujawsko-pomorskie 28 XII 2013 2 I Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 27 VI 2014 3 Prof. dr hab. Jerzy Lesław

Kontynuuj czytanie

Skład

Kapituła Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego wybrana w Będzinie w dnia 26 kwietnia 2013 r. – Przewodniczący: prof. dr hab. Antoni Barciak, Katowice – Zastępca przewodniczącego: prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, Ciechocinek – Sekretarz: mgr Irena Majda, Olkusz – Członek: mgr inż. Eugeniusz Kapuśniak, Żarnowiec – Członek: mgr Sławomir Brodziński, Będzin

Kontynuuj czytanie

Regulamin

Regulamin Kapituły Odznaczeń Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego   § 1. 1. Regulamin określa zadania i liczebność składu Kapituły Odznaczeń Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego (dalej Kapituła) oraz sposób podejmowania uchwał w tych sprawach. 2. Siedzibą Kapituły jest siedziba Zarządu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego (dalej SKKW). 3. Miejsce obrad Kapituły i datę

Kontynuuj czytanie