Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Zarząd

2019

Wybrany 24 VI 2019 r. w czasie Walnego Zebrania Członków SKKW w Kruszwicy, woj. kujawsko-pomorskie.

– Eugeniusz Gołembiewski – prezes
– Anna Mackiewicz – wiceprezes
– Jan Klamczyński – wiceprezes
– Andrzej Zdrojewski – sekretarz generalny
– Krystyna Pawlak – skarbnik
– Lech Łbik – członek Zarządu
– Sławomir Brodziński – członek Zarządu

2016

Wybrany 18 VI 2016 r. w czasie Walnego Zebrania Członków SKKW w Krakowie, woj. małopolskie.

– Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala – prezes
– Anna Mackiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy – wiceprezes

– Jan Klamczyński, wójt Szydłowa – wiceprezes
– Zdzisław Jan Zasada, prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – sekretarz generalny
– Krystyna Pawlak, wicestarosta Łęczycy – skarbnik
– Renata Nowakowska, dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu– członek Zarządu
– płk Dariusz Żuchowski, dowódca 1 Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy – członek
Zarządu

2012

Wybrany 26 VI 2012 r. w czasie Walnego Zebrania Członków SKKW w Niepołomicach, woj. małopolskie.

– Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala – prezes
– Jan Klamczyński, wójt Szydłowa – wiceprezes
– Jan Szopiński, zastępca prezydenta Bydgoszczy – wiceprezes
– Zdzisław Jan Zasada, prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – sekretarz generalny
– Krystyna Pawlak, wicestarosta Łęczycy – skarbnik
– Renata Nowakowska, dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu – członek Zarządu
– Aldona Orman, aktorka z Warszawy – członek Zarządu

2011

Wybrany 11 VI 2011 r. w czasie Walnego Zebrania Członków SKKW w Przedborzu, woj. łódzkie.

– Eugeniusz Gołembiewski z Kowala – prezes
– Jan Klamczyński z Szydłowa – wiceprezes
– Jacek Lupa z Lelowa – wiceprezes
– Zdzisław Jan Zasada z Włocławka – sekretarz generalny
– Krystyna Pawlak z Łęczycy – skarbnik
– Henryka Kaszycka-Paniw z Przemyśla – członek Zarządu
– Jan Szopiński z Bydgoszczy – członek Zarządu

2009

Wybrany 6 VI 2009 r. w czasie Walnego Zebrania Członków SKKW w Szydłowie, woj. świętokrzyskie.

– Eugeniusz Gołembiewski z Kowala – prezes
– Jan Klamczyński z Szydłowa – wiceprezes
– Jerzy Szydłowski z Lelowa – wiceprezes
– Zdzisław Jan Zasada z Włocławka – sekretarz generalny
– Krystyna Pawlak z Łęczycy – skarbnik
– Henryka Kaszycka-Paniw z Przemyśla – członek Zarządu
– Jacek Rosół z Bydgoszczy – członek Zarządu

2008

Wybrany 29 III 2008 r. w czasie inauguracyjnego zebrania w Kowalu, woj. kujawsko-pomorskie.

– Eugeniusz Gołembiewski z Kowala – prezes
– Stanisław Kracik z Niepołomic – wiceprezes
– Jerzy Szydłowski z Lelowa – wiceprezes
– Zdzisław Jan Zasada z Włocławka – sekretarz generalny
– Henryka Kaszycka–Paniw z Przemyśla – skarbnik
– vacat – członek Zarządu
– vacat – członek Zarządu

Skomentuj