Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Nowy członek Kolegium Redakcyjnego „ZK”

Informujemy, że od 1 lipca 2022 roku dr inż. architekt Piotr Adam Zaniewski – mieszkaniec Szczecina został członkiem Kolegium Redakcyjnego „Zapisek Kazimierzowskich”. Funkcję członka Kolegium przejął po śmierci ś.p. Jerzego Giergielewicza. Doktor zajmuje się fundacjami militarnymi Kazimierza III oraz problematyką średniowiecznych zamków i obiektów obronnych księstwa Gryfitów Pomorskich. Architekt-projektant, autor lub współautor ponad 500 projektów urbanistycznych i architektonicznych, w tym projektów konserwatorskich. Członek Izby Architektów RP. Rzeczoznawca, autor ok. 400 ekspertyz technicznych i konserwatorskich. Autor książek „Szlakami zamków krzyżackich” (2005) i „Zamki Kazimierza Wielkiego” (2012) oraz kilkunastu publikacji naukowych dotyczących średniowiecznych zamków i obiektów obronnych. Kilka jego artykułów ukazało się w „Zapiskach Kazimierzowskich”.

Skomentuj