Ukraina

UKRAINA HALICZ – miasto rejonowe, w obwodzie iwanofrankowskim na Ukrainie, nad Dniestrem. Według zapisu anonimowego notariusza króla Beli, w 898 r. Halicz był w posiadaniu Węgrów. W późniejszym okresie wchodził w skład państwa Mieszka I. Z latopisu kronikarza ruskiego Nestora wynika, że w 981 r. książę Włodzimierz najechał na Polskę

Kontynuuj czytanie

Wielkopolskie

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE CHOCZ – wieś w województwie wielkopolskim, powiecie pleszewskim. Po raz pierwszy wymieniony jest w źródłach w 1294 r. pod nazwą Chodecz. W XIV w. Kazimierz Wielki nakazał wybudować tu zamek murowany. Odbudowywał go w 1382 r. Bartosz Wezenborg, starosta odolanowski. Nie zachował się przywilej lokacyjny Chocza. Jako miasto

Kontynuuj czytanie

Świętokrzyskie

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE BODZENTYN – miasto w województwie świętokrzyskim, powiecie kieleckim. Bodzentyn powstał na gruntach wsi Tarczek, która na przełomie XII i XIII w. była ośrodkiem posiadłości biskupich. W 1355 r. biskup krakowski Bodzanta otrzymał od Kazimierza Wielkiego przywilej na założenie miasta na prawie magdeburskim. Bodzentyn stał się ośrodkiem klucza majątkowego.

Kontynuuj czytanie

Śląskie

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE BĘDZIN – miasto powiatowe w województwie śląskim, nad Czarną Przemszą. Początki osadnictwa w tym rejonie sięgają bardzo dawnych czasów. Prawdopodobnie już w IX w. na miejscu obecnego zamku istniała drewniana strażnica, która strzegła przeprawy przez rzekę na szlaku handlowym wschód-zachód. Najstarsza wzmianka pisana o wsi Będzin pochodzi z

Kontynuuj czytanie

Podkarpackie

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE BARANÓW SANDOMIERSKI – miasto w województwie podkarpackim, powiecie tarnobrzeskim. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1135 r. Istniał już wtedy gród obronny zbudowany przez jeńców pomorskich na polecenie Bolesława Krzywoustego. O rozwoju decydowało korzystne położenie obok brodu na Wiśle, przez który prowadził gościniec królewski z północy na południe.

Kontynuuj czytanie

Mazowieckie

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE RADOM – Miasto na prawach powiatu grodzkiego w woj. mazowieckim. Już w X w. znajdował się tu gród obronny z wałem drewniano-ziemnym i fosą, który prawdopodobnie był czasową rezydencją książąt, Henryka Sandomierskiego, Kazimierza Sprawiedliwego i Leszka Białego. Pierwsza historyczna wzmianka o Radomiu pochodzi z bulli papieża Hadriana IV

Kontynuuj czytanie

Małopolskie

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE BIECZ – miasto w województwie małopolskim, powiecie gorlickim nad rzeką Rabą. Pierwsza wzmianka pisana o Bieczu znajduje się w Kronice Thietmara z XI w. W dokumencie z 1243 r. wspomniany jest kasztelan biecki komes Mikołaj. Urzędował on na zamku wybudowanym na jednym ze wzgórz niedaleko centrum miasta w

Kontynuuj czytanie

Łódzkie

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE PRZEDBÓRZ – Miasto w województwie łódzkim, powiecie radomszczańskim. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej. Nazwa miejscowości wywodzi się albo od topografii okolicy, albo od imienia założyciela lub dzierżawcy osady. Pierwsza wzmianka o Przedborzu znajduje się w tzw. Falsyfikacie Trzemeszczeńskim z 1145 r., oraz w dokumencie księcia Bolesława Wstydliwego z 1239 r.,

Kontynuuj czytanie

Lubelskie

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE KAZIMIERZ DOLNY – Miasto w województwie lubelskim, powiecie puławskim. Początki osadnictwa przypadają na XI w. Na jednym ze wzgórz była osada zwana Wietrzną Górą, która należała do klasztoru benedyktynów na Łysej Górze. W 1170 r. książę Kazimierz Sprawiedliwy przekazał Wietrzną Górę klasztorowi norbertanek z podkrakowskiego Zwierzyńca. Zakonnice z

Kontynuuj czytanie