Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Rada

2019

Wybrana 24 IV 2019 r. w czasie Walnego Zebrania Członków SKKW w Kruszwicy, woj. kujawsko-pomorskie.

– Antoni Barciak, Uniwersytet Śląski w Katowicach – przewodniczący Rady
– Bożena Sałacińska, Bydgoszcz – wiceprzewodnicząca
Marek Chudoba, burmistrz Czchowa – wiceprzewodniczący
Zbigniew Jurkiewicz, burmistrz Ciężkowic – członek Prezydium
Miłosz Naczyński, burmistrz Przedborza – członek Prezydium
Tomasz Nuszkiewicz, Koło – członek Prezydium
Stanisław Gliszczyński, burmistrz Koronowa – członek Rady
Bolesław Bujak, burmistrz Ropczyc – członek Rady
Dariusz Witczak, burmistrz Kruszwicy – członek Rady
Bogdan Kącki, wójt Inowłodza – członek Rady
Roman Ptak, burmistrz Niepołomic – członek Rady
Michał Czerniak, Pyzdry – członek Rady
Renata Nowakowska, członek – członek Rady
Tomasz Dziki, członek – członek Rady
Płk Dariusz Żuchowski – członek Rady

2012

Wybrana 26 VI 2012 r. w czasie Walnego Zebrania Członków SKKW w Niepołomicach, woj. małopolskie.

– Jacek Maciejewski, UKW w Bydgoszczy – przewodniczący Rady
– Marek Chudoba, burmistrz Czchowa – zastępca przewodniczącego Rady
Roman Ptak, burmistrz Niepołomic – zastępca przewodniczącego Rady
– Lech Łbik, historyk z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy – sekretarz
Stanisław Gliszczyński, burmistrz  Koronowa – członek Prezydium Rady
– płk Dariusz Pluta, dowódca I Pomorskiej Brygady Logistyczna w Bydgoszczy – członek Prezydium Rady
– Mariusz Ryś, burmistrz Tuchowa – członek Rady
Bolesław Bujak, burmistrz Ropczyc – członek Rady
– Jacek Lupa, wójt Lelowa – członek Rady
Zbigniew Zyglewski, UKW w Bydgoszczy – członek Rady
Dariusz Witczak, burmistrz Kruszwicy – członek Rady
– Zenon Chojnacki, wójt Inowłodza – członek Rady
– Jerzy Borowski, burmistrz Sandomierza – członek Rady
– Janusz Macierzyński, burmistrz Opoczna – członek Rady
Miłosz Naczyński, burmistrz Przedborza – członek Rady

2011

Wybrana  11 VI 2011 r. w czasie Walnego Zebrania Członków SKKW w Przedborzu, woj. łódzkie.

– Jacek Maciejewski, UKW w Bydgoszczy – przewodniczący Rady
– Marek Chudoba z Czchowa – zastępca przewodniczącego Rady
– Roman Ptak z Niepołomic – zastępca przewodniczącego Rady
– Lech Łbik z Bydgoszczy –  sekretarz
– Artur Kozioł z Wieliczki – członek Prezydium Rady
– Zenon Chojnacki z Inowłodza – członek Prezydium Rady
– Paweł Zagaja z Nowego Korczyna – członek Prezydium Rady
– Jan Ambrożewicz z Chodcza – członek Rady
– Radosław Cichański z Bydgoszczy – członek Rady
– Arkadiusz Ciechalski z Kowala – członek Rady
– Dariusz Witczak z Kruszwicy – członek Rady
– Jerzy Giergielewicz z Włocławka – członek Rady
– Stanisław Krzak z Wiślicy – członek Rady
– Janusz Macierzyński z Opoczna – członek Rady
– Miłosz Naczyński z Przedborza – członek Rady

2009

Wybrana 6 VI 2009 r. w czasie Walnego Zebrania Członków SKKW w Szydłowie, woj. świętokrzyskie.

– Jacek Maciejewski, UKW w Bydgoszczy – przewodniczący Rady
– Marek Chudoba z Czchowa – zastępca przewodniczącego Rady
– Stanisław Kracik z Niepołomic – zastępca przewodniczącego Rady
– Lech Łbik z Bydgoszczy – sekretarz
– Artur Kozioł z Wieliczki – członek Prezydium Rady
– Cezary Krawczyk z Inowłodza – członek Prezydium Rady
– Wiktor Kwas z Nowego Korczyna – członek Prezydium Rady
– Jan Ambrożewicz z Chodcza – członek Rady
– Radosław Cichański z Bydgoszczy – członek Rady
– Arkadiusz Ciechalski z Kowala – członek Rady
– Tadeusz Gawrysiak z Kruszwicy – członek Rady
– Jerzy Giergielewicz z Włocławka – członek Rady
– Stanisław Krzak z Wiślicy – członek Rady
– Janusz Macierzyński z Opoczna – członek Rady
– Waldemar Pietrak z Wąwolnicy – członek Rady

2008

Wybrana 29 III 2008 r. w czasie Inauguracyjnego Zebrania w Kowalu, woj. kujawsko-pomorskie.

– Jacek Maciejewski, UKW w Bydgoszczy – przewodniczący Rady
– Marek Chudoba z Czchowa– zastępca przewodniczącego Rady
– Lech Łbik z Bydgoszczy – sekretarz
– Artur Kozioł z Wieliczki – członek Prezydium Rady
– Cezary Krawczyk z Inowłodza – członek Prezydium Rady
– Jan Ambrożewicz z Chodcza – członek Rady
– Andrzej Borucki z Łęczycy – członek Rady
– Radosław Cichański z Bydgoszczy – członek Rady
– Arkadiusz Ciechalski z Kowala – członek Rady
– Robert Michał Czerniak z Pyzdr – członek Rady
– Jerzy Giergielewicz z Włocławka – członek Rady
– ks. Piotr Głowacki z Kowala – członek Rady
– Waldemar Pietrak z Wąwolnicy – członek Rady
– Roman Ptak z Niepołomic – członek Rady
– Marek Stręk z Kruszwicy – członek Rady

Skomentuj