Decyzje

Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego Kapituła Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego przyznała ZŁOTY MEDAL KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Lp. Wyróżniony Data wręczenia medalu 1 Miasto Kowal, woj. kujawsko-pomorskie 28 XII 2013 2 I Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 27 VI 2014 3 Prof. dr hab. Jerzy Lesław

Kontynuuj czytanie

Skład

Kapituła Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego wybrana w Będzinie w dnia 26 kwietnia 2013 r. – Przewodniczący: prof. dr hab. Antoni Barciak, Katowice – Zastępca przewodniczącego: prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, Ciechocinek – Sekretarz: mgr Irena Majda, Olkusz – Członek: mgr inż. Eugeniusz Kapuśniak, Żarnowiec – Członek: mgr Sławomir Brodziński, Będzin

Kontynuuj czytanie

Regulamin

Regulamin Kapituły Odznaczeń Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego   § 1. 1. Regulamin określa zadania i liczebność składu Kapituły Odznaczeń Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego (dalej Kapituła) oraz sposób podejmowania uchwał w tych sprawach. 2. Siedzibą Kapituły jest siedziba Zarządu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego (dalej SKKW). 3. Miejsce obrad Kapituły i datę

Kontynuuj czytanie

Zarządu SKKW

    Przepraszamy! Strona w uzupełnianiu.

Kontynuuj czytanie

Członków

Walne Zebrania SKKW

Kontynuuj czytanie

Deklaracje

Deklaracje Word PDF DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA OSOBY INDYWIDUALNEJ DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA SZKOŁY/ORGANIZACJI

Kontynuuj czytanie

Statut SKKW

  Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 Niniejszy dokument stanowi Statut dla osób wspierających i akceptujących ideę powołania Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, w celu upamiętnienia działalności Króla Kazimierza III Wielkiego, jego wkładu w lokowanie i budowę miast w czasach jego panowania. § 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Kontynuuj czytanie

Założycielski

Działo się w królewskim mieście Kowalu we wtorek 29 kwietnia, roku Pańskiego dwa tysiące ósmego,  kiedy Prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej był Lech Kaczyński, Prezesem Rady Ministrów był Donald Tusk, Wojewodą Kujawsko-Pomorskim był Rafał Burski, Starostą Powiatu Włocławskiego był Jan Ambrożewicz, rządy nad miastem Kowalem sprawował Eugeniusz Gołembiewski. Podpisani i uczestniczący w

Kontynuuj czytanie

Kontakt, Bank, NIP,Składki

ADRESY Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego 87-820 Kowal ul. Zamkowa 4 pow. włocławski woj. kujawsko-pomorskie E-mail: kazimierzwielki@home.pl  lub kazimierzwielki@kazimierzwielki.pl www.kazimierzwielki.pl NIP, KRS, REGON NIP 888-301-9277 KRS 0000314593 REGON 340507075 BANK Bank Spółdzielczy w Kowalu Nr konta: 51 9557 0006 0000 3580 2000 0001   ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA * Miasta i miejscowości

Kontynuuj czytanie

Logo SKKW

PEŁNE UPROSZCZONE

Kontynuuj czytanie