Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Zapiski Kazimierzowskie

Ogólnopolski charakter Stowarzyszenia stawia przed jego władzami bardzo istotną kwestię opracowania koncepcji komunikowania się jego członków. Do tej pory ważną rolę odgrywała w tym zakresie strona internetowa www.kazimierzwielki.pl, która cieszy się sporym zainteresowaniem. Kolejnym ważnym krokiem na drodze wzajemnej komunikacji stanie się, miejmy nadzieję, nowy periodyk o charakterze ogólnopolskim „Zapiski Kazimierzowskie”. Numer pierwszy ma przede wszystkim na celu upowszechnienie informacji o Stowarzyszeniu, jego celach i planowanych wspólnych przedsięwzięciach. Kolegium Redakcyjne ma nadzieję, że w kolejnych „Zapiskach” pojawią się artykuły napisane przez członków Stowarzyszenia z całej Polski. Mogą one dotyczyć historii i dnia dzisiejszego, dokumentować przedsięwzięcia lokalne i ogólnopolskie, zgodne z celami statutowymi naszej organizacji, a także podejmować dyskusję dotyczącą tych celów i sposobów ich realizacji. Kolegium Redakcyjne zaprasza zatem do składania tekstów i do wszczynania „twórczego fermentu”, który pozwoli nam wszystkim lepiej realizować wspólne cele.

Prof. Jacek Maciejewski Przewodniczący Rady Stowarzyszenia, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bydgoszcz, grudzień 2008 r.

Staraniem Zarządu i Rady Stowarzyszenia ukazywać się będzie periodyk „Zapiski Kazimierzowskie”. Pierwsze Kolegium Redakcyjne stanowili:  Jacek Maciejewski z Bydgoszczy – przewodniczący, Zbigniew Zyglewski z Bydgoszczy – zastępca przewodniczącego, Zdzisław Jan Zasada z Słubicy Dobrej – sekretarz redakcji, Arkadiusz Ciechalski z Kowala, Jerzy Giergielewicz z Włocławka, Lech Łbik z Bydgoszczy, Wojciech Nawrocki z Gołaszewa.

Kolegium Redakcyjne powołane przez Zarząd SKKW w dniu 28 czerwca 2015 r.: Zdzisław Jan Zasada ze Słubicy Dobrej – przewodniczący, Wojciech Przybyszewski z Warszawy – zastępca przewodniczącego, Arkadiusz Ciechalski z Kowala, Jerzy Giergielewicz z Włocławka, Stefania Lazar z Będzin, Lech Łbik z Bydgoszczy, Wojciech Nawrocki z Gołaszewa, Monika Opioła-Cegiełka z Bydgoszczy.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. Kolegium Redakcyjne „ZK” pracował w składzie: Zdzisław Jan Zasada ze Słubicy Dobrej – przewodniczący, Wojciech Przybyszewski z Warszawy – zastępca przewodniczącego, Sławomir Brodziński z Będzina, Arkadiusz Ciechalski z Kowala, Jerzy Giergielewicz z Włocławka, Lech Łbik z Bydgoszczy, Wojciech Nawrocki z Gołaszewa.

Od dnia 1 kwietnia 2024 r. Kolegium Redakcyjne „ZK” pracuje w składzie: Zdzisław Jan Zasada ze Słubicy Dobrej – przewodniczący, Sławomir Brodziński z Będzina – zastępca przewodniczącego, Arkadiusz Ciechalski z Kowala, Tomasz Nuszkiewicz z Koła, Wojciech Nawrocki z Gołaszewa, Piotr Adam Zaniewski ze Szczecina

Adres Redakcji: Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego 87-820 Kowal, ul. Zamkowa 4, woj. kujawsko-pomorskie; e-mail: z.zasada@poczta.fm

Sądzimy, że przychylne przyjęcie wydawnictwa spowoduje szersze nim zainteresowanie. Korzystając ze sposobności prosimy bardzo o nadsyłanie do kolejnych wydań materiałów, najlepiej opatrzonych fotografiami, które będziemy sukcesywnie zamieszczać. Zaproponowana forma oraz bardzo liczne grono odbiorców przyczyni się do popularyzacji miast Kazimierzowskich oraz podmiotów noszących imię Kazimierza Wielkiego. W dostępnych poniżej plikach możemy zapoznać się oraz wydrukować z pełną treścią wszytkach wydawnictw.

Zainteresowanych zameczeniem materiałów do kolejnych numerów periodyku zachęcamy do przesyłania propozycji na adres: z.zasada@poczta.fm

Zapiski Kazimierzowskie 1/2008

Zapiski Kazimierzowskie 2/2009

Zapiski Kazimierzowskie
3/2009

Zapiski Kazimierzowskie 4/2010

Zapiski Kazimierzowskie 5/2010

Zapiski Kazimierzowskie 6/2011

Zapiski Kazimierzowskie 7/2011

Zapiski Kazimierzowskie 8/2012

Zapiski Kazimierzowskie 9/2012

Zapiski Kazimierzowskie 10/2013

Zapiski Kazimierzowskie 11/2013

Zapiski Kazimierzowskie 12/2014

Zapiski Kazimierzowskie 13/2014

Zapiski Kazimierzowskie 14/2015

Zapiski Kazimierzowskie 15/2015

Zapiski Kazimierzowskie 16/2016

Zapiski Kazimierzowskie 17/2016

Zapiski Kazimierzowskie 18/2017

Zapiski Kazimierzowskie 19/2017

Zapiski Kazimierzowskie 20/2018

Zapiski Kazimierzowskie 21/2018

Zapiski Kazimierzowskie 22/2019

Zapiski Kazimierzowskie 23/2020

Zapiski Kazimierzowskie 24/2020

Zapiski Kazimierzowskie 25/2021

Zapiski Kazimierzowskie 26/2021

Zapiski Kazimierzowskie 27/2022

Zapiski Kazimierzowskie 28/2022

Zapiski Kazimierzowskie 29/2023

Zapiski Kazimierzowskie 30/2023

Zapiski Kazimierzowskie 31/2024
 

 27/2022
 

Zapiski Kazimierzowskie 28/2022
 

Zapiski Kazimierzowskie 29/2023
 

Zapiski Kazimierzowskie 30/2023

Skomentuj