Deklaracje

Deklaracje Word PDF DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA OSOBY INDYWIDUALNEJ DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA SZKOŁY/ORGANIZACJI

Kontynuuj czytanie

Statut SKKW

  Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 Niniejszy dokument stanowi Statut dla osób wspierających i akceptujących ideę powołania Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, w celu upamiętnienia działalności Króla Kazimierza III Wielkiego, jego wkładu w lokowanie i budowę miast w czasach jego panowania. § 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Kontynuuj czytanie

Założycielski

Działo się w królewskim mieście Kowalu we wtorek 29 kwietnia, roku Pańskiego dwa tysiące ósmego,  kiedy Prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej był Lech Kaczyński, Prezesem Rady Ministrów był Donald Tusk, Wojewodą Kujawsko-Pomorskim był Rafał Burski, Starostą Powiatu Włocławskiego był Jan Ambrożewicz, rządy nad miastem Kowalem sprawował Eugeniusz Gołembiewski. Podpisani i uczestniczący w

Kontynuuj czytanie