Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

OBCHODY URODZIN KAZIMIERZA WIELKIEGO W BĘDZINIE

714. rocznica urodzin i 691. rocznica koronacji Kazimierza Wielkiego w Będzinie

Będzińskie Stowarzyszenie Ratujmy Kościół na Górce zorganizowało 25 kwietnia 2024 roku uroczystość z okazji 714. rocznicy urodzin i 691. rocznicy koronacji Kazimierza III Wielkiego, założyciela Będzina.

Na historycznej Górze Zamkowej, związanej z osobą monarchy, w kościele Świętej Trójcy, w obrębie którego król ufundował pierwszą murowaną świątynię w mieście, odprawiono Mszę świętą w intencji władcy, wzbogaconą opisami urodzin i koronacji Kazimierza Wielkiego według „Roczników, czyli Kronik sławnego Królestwa Polskiego” Jana Długosza.

Po Mszy uczestniczący w niej przedstawiciele władz samorządowych miasta Będzina i Powiatu Będzińskiego oraz stowarzyszeń lokalnych i ogólnopolskiego (oprócz organizatorów także Towarzystwa Przyjaciół Będzina, Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Ziemi Będzińskiej im. Króla Kazimierza Wielkiego oraz Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego) złożyli kwiaty przed obeliskiem poświęconym Kazimierzowi Wielkiemu, który w 2010 roku, w 700. rocznicę urodzin króla, ufundowało Stowarzyszenie Ratujmy Kościół na Górce.

Stowarzyszenie Ratujmy Kościół na Górce powstało w marcu 2009 roku z inicjatywy będzinian skupionych wokół parafii Świętej Trójcy dla ratowania najstarszej świątyni w tym królewskim mieście. W 2010 roku, w 700. rocznicę urodzin władcy, Stowarzyszenie ogłosiło Rok Kazimierzowski w Będzinie. Jest ono głównym depozytariuszem tradycji kazimierzowskiej w mieście, któremu 5 sierpnia 1358 roku monarcha nadał prawa miejskie. Stowarzyszenie, wspomagane przez Towarzystwa Przyjaciół Będzina, poprzez organizację wielu przedsięwzięć kazimierzowskich tworzy od 2010 r. miejską politykę historyczną (politykę pamięci) związaną z Kazimierzem Wielkim, rozumianą jako refleksja nad historią lokalną i jako kształtowanie świadomości historycznej społeczności lokalnej, zgodnie z powiedzeniem, że „narody tracąc pamięć, tracą życie”.

Stowarzyszenie Ratujmy Kościół na Górce corocznie organizuje w Będzinie okolicznościową uroczystość w rocznice narodzin i koronacji króla.

Sławomir Brodziński, Będzin

    
    

Skomentuj