Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Zapiski Kazimierzowskie

Zapiski Kazimierzowskie

     Ogólnopolski charakter Stowarzyszenia stawia przed jego władzami bardzo istotną kwestię opracowania koncepcji komunikowania się jego członków. Do tej pory ważną rolę odgrywała w tym zakresie strona internetowa www.kazimierzwielki.pl, która cieszy się sporym zainteresowaniem, gdyż miesięcznie jest odwiedzana średnio ok. 1100 razy. Kolejnym ważnym krokiem na drodze wzajemnej komunikacji stanie się, miejmy nadzieję, nowy periodyk o charakterze ogólnopolskim „Zapiski Kazimierzowskie”. Numer pierwszy ma przede wszystkim na celu upowszechnienie informacji o Stowarzyszeniu, jego celach i planowanych wspólnych przedsięwzięciach. Kolegium Redakcyjne ma nadzieję, że w kolejnych „Zapiskach” pojawią się artykuły napisane przez członków Stowarzyszenia z całej Polski. Mogą one dotyczyć historii i dnia dzisiejszego, dokumentować przedsięwzięcia lokalne i ogólnopolskie, zgodne z celami statutowymi naszej organizacji, a także podejmować dyskusję dotyczącą tych celów i sposobów ich realizacji. Kolegium Redakcyjne zaprasza zatem do składania tekstów i do wszczynania „twórczego fermentu”, który pozwoli nam wszystkim lepiej realizować wspólne cele. prof. Jacek Maciejewski Przewodniczący Rady Stowarzyszenia, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, grudzień 2008 r.

Staraniem Zarządu i Rady Stowarzyszenia ukazywać się będzie periodyk „Zapiski Kazimierzowskie”. Pierwsze Kolegium Redakcyjne stanowili:  Jacek Maciejewski z Bydgoszczy – przewodniczący, Zbigniew Zyglewski z Bydgoszczy – zastępca przewodniczącego, Zdzisław Jan Zasada z Słubicy Dobrej – sekretarz redakcji, Arkadiusz Ciechalski z Kowala, Jerzy Giergielewicz z Włocławka, Lech Łbik z Bydgoszczy, Wojciech Nawrocki z Gołaszewa.

Kolegium Redakcyjne powołane przez Zarząd SKKW w dniu 28 czerwca 2015 r.: Zdzisław Jan Zasada ze Słubicy Dobrej – przewodniczący, Wojciech Przybyszewski z Warszawy – zastępca przewodniczącego, Arkadiusz Ciechalski z Kowala, Jerzy Giergielewicz z Włocławka, Stefania Lazar z Będzin, Lech Łbik z Bydgoszczy, Wojciech Nawrocki z Gołaszewa, Monika Opioła-Cegiełka z Bydgoszczy.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. Kolegium Redakcyjne „ZK” pracował w składzie: Zdzisław Jan Zasada ze Słubicy Dobrej – przewodniczący, Wojciech Przybyszewski z Warszawy – zastępca przewodniczącego, Sławomir Brodziński z Będzina, Arkadiusz Ciechalski z Kowala, Jerzy Giergielewicz z Włocławka, Lech Łbik z Bydgoszczy, Wojciech Nawrocki z Gołaszewa.

Od dnia 1 kwietnia 2024 r. Kolegium Redakcyjne „ZK” pracuje w składzie: Zdzisław Jan Zasada ze Słubicy Dobrej – przewodniczący, Sławomir Brodziński z Będzina – zastępca przewodniczącego, Arkadiusz Ciechalski z Kowala, Tomasz Nuszkiewicz z Koła, Wojciech Nawrocki z Gołaszewa, Piotr Adam Zaniewski ze Szczecina

Adres Redakcji: Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego 87-820 Kowal, ul. Zamkowa 4, woj. kujawsko-pomorskie; e-mail: z.zasada@poczta.fm

Sądzimy, że przychylne przyjęcie wydawnictwa spowoduje szersze nim zainteresowanie. Korzystając ze sposobności prosimy bardzo o nadsyłanie do kolejnych wydań materiałów, najlepiej opatrzonych fotografiami, które będziemy sukcesywnie zamieszczać. Zaproponowana forma oraz bardzo liczne grono odbiorców przyczyni się do popularyzacji miast Kazimierzowskich oraz podmiotów noszących imię Kazimierza Wielkiego. W dostępnych poniżej plikach możemy zapoznać się oraz wydrukować z pełną treścią wszytkach wydawnictw.

okladka-zapiski

 

Skomentuj