Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Jubileusze LO w Olkuszu

JUBILEUSZE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W OLKUSZU

 

U progu nowego roku kalendarzowego społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu zastanawiała się nad mijającym czasem, dokonała podsumowania, sporządziła sprawozdania oraz przeanalizowała przeszłość. Zarówno nauczycielom jak i uczniom wydawało się, że niedawno Szkoła obchodziła podniosły Jubileusz 100-lecia, a tymczasem LO „stuknęło” 105 lat oraz 100. rocznica nadania placówce imienia Króla Kazimierza Wielkiego. Społeczność Szkoły do jubileuszy przygotowała się wieloaspektowo i bardzo starannie.

Dodać należy, że I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, od 26 stycznia 2009 r., jest członkiem założonego 29 kwietnia 2008 r.
w Kowalu na Kujawach Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.

Czas obchodów miał charakter szczególny, niepowtarzalny chociażby ze względu na trwającą pandemię i sytuację epidemiczną. Celebrowane rocznice nie zakłócały działalności dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej Szkoły. Zrobiono wiele, aby imprezy zapisały się w pamięci zarówno współczesnych, jak i potomnych: przypomniano historię Szkoły, a wraz z nią jej wybitnych absolwentów, sięgnięto do korzeni naszego dziedzictwa – niekwestionowanego powodu do dumy.

Cały rok szkolny 2020/2021, jak i rok kalendarzowy 2021, obfitował w wyjątkowe wydarzenia, jakie można było zorganizować w panującej rzeczywistości zdalnego nauczania i ograniczonego funkcjonowania szkoły.

Nad rocznicowymi wydarzeniami patronat objęli: Wiceminister Sportu i Turystyki, Poseł na Sejm RP – Jacek Osuch, Poseł na Sejm RP – Agnieszka Ścigaj,  Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita, Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski, Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak, Starosta Olkuski – Bogumił Sobczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz – Roman Piaśnik i Prezes Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego – Eugeniusz Gołembiewski.

Obchody rocznicowe rozpoczęły się 1 września 2020 r. powiatową inauguracją roku szkolnego 2020/2021.

Powiatowe rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W dniu 1 września 2020 r. odbyło się powiatowe, a także jubileuszowe rozpoczęcie roku szkolnego, inaugurujące obchody Jubileuszu 105-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu oraz 100. rocznicy nadania Szkole imienia. Z tej okazji gośćmi byli m.in. posłanka na Sejm RP – Agnieszka Ścigaj, Przewodniczący Rady Powiatu – Jacek Piotr Osuch, starostowie Powiatu Olkuskiego – Bogumił Sobczyk i Krystyna Kowalewska, przedstawiciele Wojewody Małopolskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, olkuskiej oświaty i wielu innych.

W wypowiedziach gospodyni uroczystości dyrektor Ireny Majdy oraz Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka, a także przemawiających gości dominowały wspomnienia, podziękowania, gratulacje i życzenia.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali program artystyczny o charakterze rocznicowym.

XIV Powiatowy Konkurs Muzyczno-Recytatorski „Szkoła naszym życiem jest …” – motyw szkoły w tekstach literackich

Wbrew i na przekór pandemicznej rzeczywistości, która postawiła społeczność Szkoły w obliczu konieczności nauki zdalnej, ale z przekonaniem, że „Szkoła naszym życiem jest…” odbył się XIV Powiatowy Konkursu Muzyczno-Recytatorski.

Był on przeprowadzany w dwóch kategoriach: muzycznej i recytatorskiej. Jego uczestnicy przesłali do oceny nagrania będące prezentacją wybranego utworu. Metoda ta, w tym trudnym roku, cieszyła się dużym zainteresowaniem, a zaproponowana tematyka stanowiła o jego atrakcyjności, bo o powrocie do szkoły marzyli uczniowie i nauczyciele.

Nadesłane materiału ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oceniło od wielu lat pracujące w tym składzie jury: Halina Świtlicka – polonistka, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Olkuszu, Iwona Walusiak – polonistka, absolwentka I LO oraz dr hab. Przemysław Kania – profesor nadzwyczajny Akademii Sztuk Teatralnych                   im.  S. Wyspiańskiego w Krakowie, aktor Teatru Zagłębia, prezes Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu.

Wyniki konkursu znajdują się na stronie internetowej I Liceum: XIV Powiatowy Konkurs Muzyczno-Recytatorski – wyniki – I Liceum Ogólnokształcące (lo1olkusz.eu)

Był to wyjątkowo trudny konkurs. Należy docenić młodzież, uczestników za przygotowanie nagrania, opracowanie i przygotowania warunków do prezentacji. Nadesłany materiał był bardzo różny, od nagrań smartfonem do w pełni profesjonalnych dokumentacji. Najważniejsze dla komisji zawsze są wartości interpretacyjne, dobór materiału / tekstu, swoboda i kreacja aktorska. To zadecydowało o ostatecznej decyzji Jury. – tak jurorzy podsumowali prezentacje uczestników.

Fundatorami nagród byli: Poseł na Sejm RP – Agnieszka Ścigaj, Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Jacek Osuch, Starosta Olkuski, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu.

XVIII Powiatowy Konkurs Historyczno-Literacki pod hasłem „Król Kazimierz Wielki i jego czasy”

XVIII Powiatowy Konkurs Historyczno-Literacki odbył się pod hasłem Król Kazimierz Wielki i jego czasy w związku z Jubileuszem 105-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu oraz 100. rocznicą nadania Szkole imienia.

Ogłoszenie wyników zbiegło się z datą urodzin władcy (30 kwietnia), patrona szkoły, a termin nadsyłania prac wyznaczony został na dzień jego koronacji (25 kwietnia). W ten sposób uczyniliśmy Króla Kazimierza Wielkiego bohaterem, który za sprawą zaangażowania i kreatywności uczestników konkursu, ożył w ich pracach, zyskując nowe, interesujące wcielenia.

Konkurs, w nieco zmienionej ze względu na pandemię formule, cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów. Zarówno nadesłane prace plastyczne (w kategoriach: plakat z przesłaniem i komiks historyczny), jak i literackie (kategoria: kartka z kroniki) charakteryzowały się starannością wykonania i pomysłowością.

Komisja konkursowa w składzie: Irena Majda, artyści plastycy: Anna Kajda i Wiesław Nadymus oceniła nadesłaną twórczość plastyczną. Młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności w różnych technikach. Dzięki temu powstały ciekawe prace, a ich autorzy poszerzyli swoją wiedzę o czasach panowania króla Kazimierza Wielkiego.

Uczestnicy konkursu w kategorii literackiej oceniani byli przez jury pracujące w składzie: Anna Baran, Anna Jurga-Rychlińska i Anna Miszczyk.

Wyniki konkursu znajdują się na stronie internetowej I LO: „Król Kazimierz Wielki i jego czasy” – wyniki konkursu – I Liceum Ogólnokształcące (lo1olkusz.eu)

Gala wręczenia nagród laureatom XIV Powiatowego Konkursu Muzyczno-Recytatorskiego „Szkoła naszym życiem jest…”  oraz VIII Powiatowego Konkursu Historyczno-Literackiego pod hasłem „Król Kazimierz Wielki i jego czasy” 

W dniu 18 czerwca 2021 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych – laureatom I, II i III miejsca XIV Powiatowego Konkursu Muzyczno-Recytatorskiego „Szkoła naszym życiem jest…” oraz XVIII Powiatowego Konkursu Historyczno-Literackiego pod hasłem „Król Kazimierz Wielki i jego czasy” – konkursów zorganizowanych z okazji Jubileuszu 105-lecia istnienia oraz 100. rocznicy nadania Szkole imienia.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP – Agnieszka Ścigaj, Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita, Małopolska Wicekurator Oświaty – Halina Cimer, Starosta Olkuski – Bogumił Sobczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz – Roman Piaśnik oraz Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i zarazem Przewodniczący Komisji ds. Edukacji   i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki – Rafał Solecki, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu – Joanna Szatan-Kenderow, Dyrektor Biura Poselskiego Ministra Jacka Osucha – Michał Zasucha,

Podczas gali laureaci oraz goście obejrzeli przygotowaną wystawę nagrodzonych prac plastycznych i literackich. Wypowiadając się na temat przebiegu i efektów konkursów jurorzy podkreślili wysoki poziom nadesłanych prac, pomysłowość oraz warsztat twórczy autorów. Natomiast organizacyjne i merytoryczne podejście do konkursu świadczyło o zaangażowaniu nauczycieli w pomocy i przygotowaniu prac, co przełożyło się na dużą liczbę  nagrodzonych prac oraz wyzwoliło aktywność twórczą młodzieży, która doświadczyła odbiorcom przeżyć estetycznych i artystycznych.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

W dniu 26 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Epidemiczne ograniczenia wpłynęły na przebieg uroczystości w szkole. Swoją obecnością wydarzenie zaszczycili: Starosta Olkuski – Bogumił Sobczyk, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – Joanna Szatan-Kenderow, opiekunowie i młodzież z partnerskiej szkoły High School Holon z Izraela, kierownik Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Olkuszu Sebastian Korzeniowski.

Uroczystość była również okazją do uhonorowania uczniów – laureatów w trójstopniowych konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz w festiwalach artystycznych. Wręczając ufundowane przez siebie stypendia za wybitne osiągniecia w nauce starosta  Olkuski Bogumił Sobczyk podziękował za dotychczasową współpracę kierownictwu placówki. Jednocześnie złożył życzenia oraz zainaugurował trzecią kadencję pracy na stanowisku dyrektora I LO Ireny Majdy.

Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2021/2022

W dniu 1 września 2021 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Epidemiczne ograniczenia wpłynęły na organizację uroczystości w Liceum. W akademii uczestniczyli uczniowie dzięki transmisji na żywo, zasiadając w swoich salach z wychowawcą.

Podczas imprezy dyrektor Irena Majda przedstawiła informacje dotyczące organizacji nowego roku szkolnego, wręczyła Darii Bińczyckiej i Wiktorii Miąsko ufundowane (już po raz ósmy) przez absolwentkę Liceum dr Zofię Krysztoforską-Weisswasser stypendia w postaci bonu na kurs języka niemieckiego w Instytucie Austriackim w Krakowie oraz przekazała Kacprowi Słaboniowi dyplomu Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej.

W dniu 14 października 2021 r., w 105-tym roku istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu oraz w 100. rocznicę nadania szkole imienia, odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli m.in.: Starosta Olkuski – Bogumił Sobczyk, wicestarosta – Paulina Polak, członkowie Zarządu Powiatu Olkuskiego, przedstawiciele związków zawodowych, władze szkolne. Wśród przybyłych gości znaleźli się również obecni i emerytowani nauczyciele szkoły, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele rodziców oraz młodzieży. Uroczysta akademia stała się okazją do podziękowań, gratulacji oraz do podkreślenia szczególnej wartości pracy nauczycieli i wychowawców. Nagrodę Starosty otrzymała mgr Bogusława Wajdzik.  Zasłużonym nauczycielom wręczono Nagrody Dyrektora. Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej uświetnił występ artystyczny w wykonaniu młodzieży I LO.

Główne obchody Jubileusz 105-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu oraz 100. rocznicy nadania Szkole imienia.

W dniu 19 października 2021 r. uroczystą Mszą św. w Bazylice pw. Świętego  Andrzeja Apostoła w Olkuszu rozpoczęły się główne obchody Jubileuszu 105-lecia I Liceum  połączone z 40. rocznicą zawieszenia Krzyża w Liceum, co sprawiło, że uroczystości nabrały symbolicznego charakteru.

Przybyłych powitał proboszcz parafii ks. kan. Mieczysław Miarka. Eucharystii przewodniczył Dziekan Dekanatu Olkuskiego ks. kan. Henryk Chmieła przy udziale ks. dra Michał Bordy – Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu oraz proboszczów dekanatu olkuskiego i sąsiednich dekanatów oraz księży katechetów pracujący w Liceum. Ksiądz Henryk Chmieła w wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na trud kształtowania młodych charakterów i wyjątkową rolę szkoły w edukacji człowieka, który swe życie powinien budować na uniwersalnych wartościach i mieć odwagę przeciwstawiania się złu. Mszę uwieńczyło odczytanie przez ks. Michała Bordę listu ks. Grzegorza Kaszaka – biskupa sosnowieckiego, który pogratulował dostojnej Jubilatce – tak pięknej rocznicy.

Po zakończeniu uroczystości w bazylice, zgodnie z wieloletnią tradycją, przy olkuskim Rynku sformowano pochód i głównymi ulicami Olkusza, przy akompaniamencie Olkuskiej Orkiestry Dętej, przemaszerowano do Miejskiego Ośrodka Kultury, by tam uczestniczyć w dalszej części obchodów. Barwny korowód z królem Kazimierzem Wielkim  i jego świtą, historyczne stroje, korony na głowach uczestników paradnego orszaku: gości, dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów, rodziców, absolwentów i przyjaciół Szkoły, wzbudził entuzjazm mieszkańców Olkusza i niewątpliwie ożywiał tego dnia jesienne oblicze miasta.

Ta część uroczystości rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor Ireny Majdy, która powitała zaproszonych gości, złożyła hołd wszystkim osobom zasłużonym dla Szkoły, przedstawiła jej historię i sukcesy. Przypomniała również o obchodzonych w tym roku – 100. rocznicy nadania Szkole imienia Króla Kazimierza Wielkiego, a także 40. rocznicy zawieszenia Krzyża. Podziękowała wszystkim, którzy przez lata przyczyniali się do budowania świetności naszej placówki. Chwilą ciszy uczczono pamięć wszystkich nieżyjących: dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pracowników oraz absolwentów Szkoły.

Następnie, jako współgospodarz, głos zabrał absolwent Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk, który w emocjonalnym przemówieniu podzielił się swoimi refleksjami o szkolnych latach, nauce w murach Liceum i wartościach, które mu tu wpojono. Podkreślił, że wielką rolę w jego życiu odegrała szkoła, kształtując charakter i wyposażając go w odwagę niezbędną do podejmowania kolejnych wyzwań.

Do gratulacji i życzeń dołączyła w swym wystąpieniu Posłanka na Sejm RP Agnieszka Ścigaj, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Przewodniczący Kapituły Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. Antoni Barciak oraz Sławomir Brodziński – członek Kolegium Redakcyjnego „Zapisek Kazimierzowskich”, uhonorowali  I Liceum – Medalem Króla Kazimierza Wielkiego.

Szczególnymi momentami były wystąpienia absolwentów i osób związanych ze szkołąprof. zw. dr. hab. lek. wet. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza – wieloletniego rektora Uniwersytetu Rolniczego  w Krakowie, prof. dr. hab. Grzegorza Kończaka – przewodniczącego Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Lekstona – kierownika Pracowni Hemodynamiki w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Joanny Greguły – cenionego notariusza, Wojciecha Majewskiego – jednego z najbardziej opiniotwórczych dziennikarzy motoryzacyjnych w Polsce, Genowefy Bugajskiej – prezesa Olkuskiego Stowarzyszenia Miast Partnerskich, Sebastiana Korzeniowskiego – kierownika Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Olkuszu.

Zgodnie z tradycją w uroczystości uczestniczyły dwa sztandary Szkoły: z 1946 r. oraz z 1999 r.

W skład pocztów sztandarowych wchodzili byli i obecni nauczyciele, absolwenci i przyjaciele Szkoły: Izabela Michniewska, Agnieszka Piasny, Jacek Sypień, Ewa Kiełtyka, Maria Rzemieniuk, Jerzy Jochymek, Anna Jochymek, Agnieszka Gądek, Grzegorz Pomierny, Katarzyna Pięta, Edyta Feliksik, Jakub Stala. A także uczniowie: Oliwia Nocoń, Martyna Przybyła, Kajetan Urbański, Natalia Bondarzewska, Aleksandra Wilczewska, Radosław Wiśniewski.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali jubileuszowy program artystyczny. Zgromadzeni mogli poczuć międzypokoleniową wspólnotę, przynależność do grona osób, które tworzyły 105- letnią historię I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego. Program zakończyły słowa piosenki „Lubię wracać tam, gdzie byłem…”, które stały się zapowiedzią kolejnych spotkań i jubileuszy…

XV Powiatowy Konkurs Muzyczno-Recytatorski pod hasłem „Nie ma nic bardziej ludzkiego, niż emocje”                                                                                       

XV Powiatowy Konkurs Muzyczno-Recytatorski zorganizowany z okazji Jubileuszu 105-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu oraz 100. rocznicy nadania Szkole imienia odbył się 19 listopada 2021r. r. Jego edycja została przeprowadzona w tradycyjnej formie, dzięki czemu uczestnicy – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych – mogli zaprezentować swoje zdolności i emocje bezpośrednio przed jurorami i publicznością.

Występy uczestników konkursu oceniało jury pracujące w dwóch zespołach. Jurami części recytatorskiej konkursu byli: dr hab. Przemysław Kania – profesor nadzwyczajny Akademii Sztuk Teatralnych S. Wyspiańskiego w Krakowie, aktor Teatru Zagłębia oraz Prezes Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu; Halina Świtlicka – polonistka, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Olkuszu, absolwentka I Liceum Iwona Walusiak – polonistka, absolwentka I Liceum. Jury części muzycznej konkursu: Anna Libura – emerytowana nauczycielka muzyki w I LO, Anna Dudek – specjalista edukacji artystycznej, instruktor muzyki w Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach oraz Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu, opiekun artystyczny zespołów „Rodaczanie” i „Tesamee”, Marcin Wiercioch- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie.

Fundatorami nagród dla zwycięzcom byli: Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk, Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu Robert Herzyk i dyrekcja I LO w Olkuszu.

Wieczór Wspomnień

W sobotni wieczór 20 listopada 2021 r. w murach Liceum odbyło się spotkanie absolwentów, byłych nauczycieli, pracowników oraz przyjaciół Szkoły. To kolejne jubileuszowe wydarzenie zgromadziło wielu znamienitych gości, reprezentujących różne pokolenia oraz niemal każdą dziedzinę ludzkiej aktywności. Licealnymi wspomnieniami podzielili się m.in. Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, Bogumił Sobczyk – Starosta Olkuski, dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz – wiceminister zdrowia w 1989 r., minister zdrowia i opieki społecznej w latach 1989–1991, wiceminister zdrowia w latach 2002–2003, wieloletni dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie, Franciszek Lisowski, dyrektor szkoły w latach 1966–1980. Wieczór uświetnili występami uczniowie I Liceum oraz absolwentka Aleksandra Duda.

Podczas spotkania zgromadzeni mogli poczuć międzypokoleniową wspólnotę oraz  przynależność do grona osób, które tworzyły 105-letnią historię Szkoły. Po zakończeniu oficjalnego spotkania, w kuluarach długo jeszcze trwały rozmowy przyjaciół.

Tekst: Irena Majda

Fot. Archiwum I LO w Olkuszu

 

Skomentuj