Urodziny Króla Kazimierza Wielkiego

W dniu 30 kwietnia 2020 roku inie 712 rocznica urodzin króla Kazimierza III Wielkiego. Nie zapominajmy o uczczeniu tego jubileuszu!

Kontynuuj czytanie

Kruszwica legendarna stolica Polski

Kruszwica to miasto położone na Kujawach, nad jeziorem Gopło, owiana jest czarem baśni i legend historycznych o Popielu, Piaście i myszach, leży na wysokości 85 m n.p.m. w odległości 15 km od Inowrocławia w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Stanowi siedzibę władz miejsko-gminnych. Jej teren był zasiedlony począwszy od młodszej epoki kamienia, a

Kontynuuj czytanie

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia

Zapraszamy członków zarządu do uczestnictwa w spotkaniu!

Kontynuuj czytanie

Spotkanie zarządu

Tu znajduje się dokładny opis wydarzenia Spotkanie zarządu Edycja [#CE], więcej informacji w instrukcji w „Edycja #CE”

Kontynuuj czytanie

Czchów – miasto nie tylko na weekend

Czchów – jeden z najstarszych ośrodków miejskich w województwie małopolskim –  jest położony na Pogórzu Karpackim. To miasto otoczone pięknymi krajobrazami, interesującą, 800-letnią historią,  bogactwem przyrodniczym oraz ciekawą, zróżnicowaną ofertą spędzania wolnego czasu. Zamek w Czchowie, zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce, militarna ścieżka edukacyjna, zabytkowe kościoły są ciekawą ofertą dla miłośników

Kontynuuj czytanie

Choćby tylko w odwiedziny zapraszamy do Goliny…

Współczesna Golina to małe miasteczko położone między Koninem a Słupcą, na skraju Pojezierza Kujawskiego i Doliny Konińskiej. Gmina Golina jest gminą miejsko-wiejską o charakterze rolniczym, 73,8% gruntów stanowią użytki rolne zdominowane produkcją roślinną i zwierzęcą. Gmina posiada automatyczną łączność telefoniczną, wodociągi, własną oczyszczalnię ścieków, systematycznie rozbudowywana jest sieć kanalizacji sanitarnej.

Kontynuuj czytanie

Zapraszamy do Stopnicy – miasta Królewskiego

Stopnica to miasto, które szczególną atencją darzył niegdyś król Kazimierz Wielki. Położona jest w woj. świętokrzyskim, na granicy Ponidzia i regionu staszowsko-szydłowskiego. Na dawnym Szlaku Jagiellońskim. Przechodzi tu zielony szlak turystyczny z Wiślicy do Grochowisk. Wiedzie tędy odnowiony szlak Małopolskiej drogi św. Jakuba z Sandomierza do Tyńca. Przez Stopnicę przepływa

Kontynuuj czytanie