Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Kruszwica legendarna stolica Polski

Kruszwica to miasto położone na Kujawach, nad jeziorem Gopło, owiana jest czarem baśni i legend historycznych o Popielu, Piaście i myszach, leży na wysokości 85 m n.p.m. w odległości 15 km od Inowrocławia w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Stanowi siedzibę władz miejsko-gminnych. Jej teren był zasiedlony począwszy od młodszej epoki kamienia, a w epoce żelaza (500–400 lat p.n.e.) znajdował się tu znaczny jak na owe czasy gród ludności kultury łużyckiej, który uległ zniszczeniu przez koczownicze plemiona scytyjskie. Osadnictwu w Kruszwicy i jej pobliżu sprzyjały naturalne walory (szlaki transportowe, wodne i lądowe), a także czynniki ekonomiczne, jak urodzajne gleby, rybne jezioro, występujące solanki oraz wyspowe położenie, wzmocnione zatokami jeziora. Istnieje przypuszczenie, że w VIII i IX w. gród kruszwicki był ośrodkiem plemiennego państwa Goplan, jednakże w drugiej połowie IX w. Kruszwica podbita została przez państwo Polan i weszła w jego skład. Jak głosi jedna z legend w Kruszwicy znalazł schronienie pozbawiony władzy, okrutny Popiel, który zginął w wieży na jeziornej wyspie zagryziony przez myszy.

Czytaj więcej…