Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Zapraszamy do Stopnicy – miasta Królewskiego

Stopnica to miasto, które szczególną atencją darzył niegdyś król Kazimierz Wielki. Położona jest w woj. świętokrzyskim, na granicy Ponidzia i regionu staszowsko-szydłowskiego. Na dawnym Szlaku Jagiellońskim. Przechodzi tu zielony szlak turystyczny z Wiślicy do Grochowisk. Wiedzie tędy odnowiony szlak Małopolskiej drogi św. Jakuba z Sandomierza do Tyńca. Przez Stopnicę przepływa rzeka Stopniczanka, która wpływa do rzeki Sanicy, a z nią do Wisły. Stopnica jest węzłem drogowym na trasie drogi krajowej nr 73, z którą krzyżują się drogi wojewódzkie nr 756 i 757. Gmina Stopnica obejmuje 126 km². Zamieszkuje ją 7590 mieszkańców (stan na 31 XII 2020). Natomiast miasto Stopnicę zamieszkuje 1206 osób (dane z Ewidencji ludności z UMiG Stopnica).

Czytaj Dalej…