Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Choćby tylko w odwiedziny zapraszamy do Goliny…

Współczesna Golina to małe miasteczko położone między Koninem a Słupcą, na skraju Pojezierza Kujawskiego i Doliny Konińskiej. Gmina Golina jest gminą miejsko-wiejską o charakterze rolniczym, 73,8% gruntów stanowią użytki rolne zdominowane produkcją roślinną i zwierzęcą. Gmina posiada automatyczną łączność telefoniczną, wodociągi, własną oczyszczalnię ścieków, systematycznie rozbudowywana jest sieć kanalizacji sanitarnej. Przez gminę przebiega trasa kolejowa Paryż – Moskwa, przecina ją droga krajowa nr 2 Warszawa – Poznań z wjazdem na autostradę A2 w miejscowości Sługocinek. Gmina zajmuje obszar o powierzchni 99 km2.

Czytaj Więcej…