Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Spotkanie zarządu

Tu znajduje się dokładny opis wydarzenia Spotkanie zarządu Edycja [#CE], więcej informacji w instrukcji w „Edycja #CE”

  • 1 czerwca 2023
  • 17:45 - 19:00