Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Grodzisko w Tumie pod Łęczycą

REKONSTRUKCJA GRODU W TUMIE POD ŁĘCZYCĄ

Głównym celem inwestycji rekonstrukcyjnej było uatrakcyjnienie rejonu łęczyckiego polegającego na rekonstrukcji średniowiecznego grodziska, które zapewne od VIII w. działało w okolicy miejscowości Tum. Jak dowodzą badacze, aż do XIV w. ośrodek ten pełnił znaczące role administracyjne w strukturze młodego państwa Piastów.

Za projekt rekonstrukcji grodziska w Tumie pod Łęczycą odpowiedzialne było Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, które zrealizowało go w partnerstwie z Powiatem Łęczyckim. Pomysłodawcy przedsięwzięcia oparli się na badaniach archeologicznych prowadzonych na grodzisku tumskim przez łódzkich archeologów z oddziału Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w latach 1948–1959 oraz w latach 2009–2011 przez naukowców z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Prace takie pokazują, że zabytki można dostosowywać do współczesnych potrzeb, szanując historyczny autentyzm szukać zarazem sposobów na to, aby relikty przeszłości jak najlepiej „odnajdywały się” także we współczesności.

Częściowa rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego grodziska w Tumie zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie romańskiego kościoła wpisuje się w trasę turystyczną Szlaku Romańskiego. Wraz z obiektem powstały m.in. infokioski, makieta całego terenu, obrazująca, jak wyglądał on w średniowieczu.

W skład projektu rekonstrukcji grodziska wchodzą cztery elementy. Pierwszymi są wały południowy i północny wraz z założonym na planie kwadratu, nakrytym dwuspadowym dachem budynkiem bramnym wzniesionym w konstrukcji zrębowej. Kolejną część obiektu stanowią zbudowane z bali drewnianych wypełnionych gliną wały wyznaczające granicę grodziska; każdy z nich ma od 12 do 14 metrów długości. Ważną rolę pełni drewniany pomost rozpięty nad otaczającą cały obiekt fosą, jedyna droga wiodąca na teren obronnego grodziska. Czwartą częścią założenia jest zabudowa wnętrza grodziska, w której skład wchodzą wieża i studnia. Studnię wykonano z bali dębowych w miejscu odkrycia wczesnośredniowiecznej studni podczas badań archeologicznych.

Źródło: Rekonstrukcja grodziska w Tumie pod Łęczycą, https://sztuka-architektury.pl/article/16778/rekonstrukcja-grodziska-w-tumie-pod-leczyca (dostęp:10.02.2024).

 

Skomentuj