Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

URODZINY PATRONA 1BLog W KOWALU

Dnia 30 kwietnia 2024 r. w Kowalu, na Kujawach, odbyły się uroczystości poświęcone 714. rocznicy urodzin – w tym mieście – króla Kazimierza Wielkiego, patrona 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej. W ten sposób logistycy zainaugurowali obchody 20-lecia powstania i działalności Pomorskiej Jedynki – członka Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.

W wyniku porozumienia burmistrza Eugeniusza Gołembiewskiego oraz dowódcy 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy im. Króla Kazimierza Wielkiego płk. dr. Witolda Bartoszka 30 kwietnia, zaraz po zakończeniu koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, miała miejsce uroczysta inauguracja powstania tej bardzo ważnej dla Narodowych Sił Zbrojnych formacji wojskowej. W uroczystości, oprócz mieszkańców Kowala, pocztów sztandarowych Miasta i kowalskich szkół, uczniów klas mundurowych LO im. Królowej Jadwigi oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Króla Kazimierza Wielkiego, wzięła udział kompania honorowa Brygady, wraz z jej dowódcą płk. W. Bartoszkiem oraz 40-osobowa orkiestra wojskowa z Bydgoszczy, łącznie około 100 osób w wojskowych mundurach.

Na scenie przed Centrum Społeczno-Kulturalnym odbył się koncert z udziałem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Zespół wystąpił w składzie 100 osób, w tym muzyków orkiestry symfonicznej, chóru, solistów i baletu. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała wykonanie pieśni patriotycznych, całą gamą utworów rozrywkowych, ale także piosenki filmowe oraz wielkie przeboje musicalowe.

Po zakończeniu koncertu uczestnicy święta Brygady udali się pod pomnik króla Kazimierza Wielkiego. Po powitaniu uczestników uroczystości przez Burmistrza, nastąpiło odegranie hymnu i uroczyste wciągnięcie flagi narodowej na maszt przy pomniku. Następnie orkiestra zagrała, a żołnierze Brygady zaśpiewali pieśń Wojska Polskiego „My, Pierwsza Brygada”. Potem przedstawiciele Brygady, z dowódcą płk. W. Bartoszkiem na czele, złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem Króla. Po nich uczynili to samo przedstawiciele władz Miasta. Zaraz potem głos zabrał płk. Witold Bartoszek, który powiedział m.in.: – Z wielką przyjemnością biorę udział w dzisiejszej uroczystości dla podkreślenia kolejnej 714. rocznicy urodzin jednego z najznamienitszych władców państwa polskiego na przestrzeni wieków – króla Kazimierza III Wielkiego (…). To właśnie osoba króla Kazimierza Wielkiego i jego przymioty, jako władcy troszczącego się tak bardzo o sprawy państwa i jego obronność, stały się motywem żołnierzy 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej, którzy 20 lat temu postanowili, że król Kazimierz Wielki będzie patronem Brygady – podkreślił płk Witold Bartoszek.

Dowódca Brygady podziękował również za okazane zaufanie do naszych żołnierzy i do wojska. Korzystając z tej wyjątkowej okazji dowódca 1BLog zaprosił na główne uroczystości 20-lecia powstania Brygady, które odbędą się 21 czerwca w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek.

Warto podkreślić że: Decyzją Nr 138/MON z 3 czerwca 2004 r. 1BLog otrzymała imię patrona jednostki. Mając na uwadze zachowanie w pamięci zasług dla Bydgoszczy został nim król Kazimierz Wielki, jeden z najwybitniejszych władców Polski i jednocześnie jedyny władca, któremu historia nadała przydomek „Wielki”. Wybrany przez wzgląd na swoje bliskie związki z regionem. W 2010 roku na terenie kompleksu koszarowego w Bydgoszczy powstał pomnik króla Kazimierza Wielkiego. Inicjatorem był płk Eugeniusz Orzechowski.

Dodać należy, że swoją służbę w Brygadzie pełni obecnie mająca kowalskie korzenie major Dorota Stalińska. W Brygadzie przez wiele lat służył także nasz rodak Henryk Pietrzak, a także obecny nasz mieszkaniec ppłk. Marek Kruszczak.

Opracowano w oparciu o teksty: por. Marzeny Rozenkiewicz, 1Blog i UM Kowala.

Fot: Archiw. UM Kowala

Skomentuj