Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Przedstawiciele 1. BLog w Kowalu

Delegacja 1-szej Pomorskiej Brygady Logistycznej im Króla Kazimierza Wielkiego z wizytą w Kowalu.

Brygada ma siedzibę swojego dowództwa w Bydgoszczy, a jest jedną z najbardziej elitarnych i nowoczesnych formacji Wojska Polskiego. Z naszym jest zaprzyjaźniona od jubileuszu 700-lecia urodzin w Kowalu Kazimierza Wielkiego. Warto przypomnieć, że to żołnierze Brygady – dowodzeni wówczas przez płk. Eugeniusza Orzechowskiego – przywieźli do Kowala i pomogli ustawić na cokole monumentalny pomnik naszego Króla. Uświetniali też wiele innych naszych uroczystości, w tym 100-lecie Odzyskania Niepodległości oraz wiele imprez plenerowych. W tym roku „nasza” Brygada obchodzić będzie jubileusz 20-lecia swojego istnienia. Jest rzeczą prawdopodobną, że część uroczystości jubileuszowych odbędzie się w naszym Mieście. Temu celowi służyła wizyta trzech Pań oficerów (1.02.2024 r.) – na czele z mjr Dorotą Stalińską, która jest związana z Kowalem rodzinnymi więzami. Naszym gościom pokazaliśmy miejsca, w których mogłyby się odbyć uroczystości. Pierwsza z nich zaplanowana jest na 30 kwietnia, a więc w dniu 714 rocznicy urodzin Kazimierza Wielkiego, a także otwarcia hali, druga zaś – ta główna – na 21 czerwca. Gdyby dowódca Brygady płk dr Witold Bartoszek wybrał Kowal na miejsce uroczystości, to mielibyśmy zaszczyt gościć bardzo wielu żołnierzy, oficerów i najwyższych rangą dowódców.

Dowódca 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej płk. dr Witold Bartoszek wraz z mjr Dorotą Stalińską odwiedził Kowal po raz pierwszy 14.10.2022.

Skomentuj