Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego powstało w 30 kwietnia 2008 r. w Kowalu na Kujawach – rodzinnym mieście Króla i tutaj znajduje się Jego siedziba. Głównym jego celem jest popularyzacja wiekopomnego dorobku Kazimierza III Wielkiego, który „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”, propagowanie wiedzy o wkładzie Króla w rozwój ówczesnego Państwa Polskiego, w tym w lokację i rozbudowę ponad 100 miast.

Stowarzyszenie podejmuje działania zmierzające do trwałego udokumentowania spuścizny dziejowej miast oraz miejscowości powstałych w czasach panowania króla Kazimierza III Wielkiego i dynastii Piastów.

Naczelnym zadaniem SKKW jest budowanie więzi pomiędzy miastami, miejscowościami, gminami, szkołami, uczelniami oraz instytucjami mającymi za patrona Kazimierza Wielkiego, co dokonuje się poprzez częste wzajemne kontakty.

Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 29 miejscowości i gmin kazimierzowskich, 26 szkół i innych organizacji oraz 90 członków indywidualnych.

 

Dlaczego warto być z nami?

  1. Wstępując do Stowarzyszenia miejscowość, szkoła i osoba prywatna staje się częścią kazimierzowskiej rodziny. Tym samym zyskując szansę budowy swojej tożsamości historycznej i współczesnego wizerunku opartego na poczuciu dumy wpływającej ze związków z najwybitniejszym polskim władcą.
  2. Każdy, kto jest naszym członkiem ma szansę poszerzyć wiedzę na temat panowania króla Kazimierza Wielkiego poznać liczne publikacje oraz opracowania na Jego temat i czasach mu współczesnych.
  3. Będąc członkiem Stowarzyszenia ma się możliwość czynnie uczestniczyć w jego działalności, biorą udział w zebraniach, spotkaniach, konferencjach, sympozjach, turniejach i sesjach naukowych.
  4. Każdy z członków Stowarzyszenia zyskuje szansę publikacji swoich opracowań nie tylko naukowych, ale także popularnonaukowych wydawanych przez Stowarzyszenie.
  5. Wszyscy członkowie instytucjonalni jak i indywidualni otrzymują bezpłatnie periodyk (półrocznik) „Zapiski Kazimierzowskie”.
  6. Szerząc wiedzę o królu Kaźmierzu Wielkim można przyczynić się do propagowania najlepszych wartości patriotycznych.

Zapraszamy do wypełnienia i przesłania deklaracji.

 

Skomentuj