Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

„Imieniny króla Kazimierza Wielkiego”. Patriotycznie pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy po raz 12 spotkali się na „Imieninach króla Kazimierza Wielkiego” pod pomnikiem patrona miasta i uczelni. Z uwagi na wojnę na Ukrainie uroczystość była znacznie skromniejsza niż w latach minionych. Licznie zebranych gości przywitali: przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW Bożena Sałacińska oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Kazimierz Drozd. Historyk, prof. Janusz Kutta, naświetlił rolę monarchy w rozwoju Bydgoszczy. Następnie zasługi króla dla Polski przedstawił Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. – Kazimierz III Wielki urodził się 30 kwietnia 1310 w Kowalu na Kujawach. Zmarł 5 listopada 1370 w Krakowie. Był najmłodszym synem Władysława I Łokietka i Jadwigi Bolesławówny. Panował w latach 1333–1370. Był ostatnim monarchą z dynastii Piastów na tronie polskim. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych władców Polski. Bydgoszcz zawdzięcza mu nadanie praw miejskich w 1346 roku. „Zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną” – podsumował swoje wystąpienie burmistrz Eugeniusz Gołembiewski. Następnie nawiązano do obecnej sytuacji na Ukrainie. Głos zabrał honorowy konsul Ukrainy w Bydgoszczy, Krzysztof Sikora. W wzruszającym wystąpieniu, na tle niebiesko-żółtych flag bratniego kraju, przedstawił tragedię ludności Ukrainy. Po nim słuchaczka KUTW, Helena Wyrzykowska, wyrecytowała swój wiersz „Cześć Ukrainie”. Kwiaty pod pomnikiem króla złożyli m.in. zastępca prezydenta miasta Mirosław Kozłowicz oraz dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego, płk Witold Bartoszek. Delegacji Wydziału Prewencji KM Policji przewodniczył kom. Dawid Ludkowski. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego reprezentował przewodniczący Rady Naukowo-Programowej uczelni dr Sławomir Łaniecki. Liczną grupę stanowili uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego. Nie zabrakło również delegacji słuchaczy KUTW oraz Bydgoskiej Rady Seniorów. Zaprzyjaźnione z KUTW firmy reprezentowali: KWK Constuction, przyjaciel KUTW, prezes Waldemar Kapczyński oraz właściciel ośrodka „HELIOS”, przyjaciel KUTW, prezes Waldemar Ciupak. Na zakończenie spotkania wiceprezydent Mirosław Kozłowicz pochwalił organizatorów za profesjonalne przygotowanie imienin króla. Podziękował również delegacjom za tak liczny udział w uroczystości.

Tekst i zdjęcia
Bożena Sałacińska

 

Skomentuj