Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Nagroda im. Norberta Barlickiego dla SKKW

Ku chwale Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego

W 24 września 2021 r. w hotelu Holiday Inn w Krakowie, odbyło się podsumowania X jubileuszowej edycji nagrody im. Norberta Barlickiego. Nagroda jest przyznawana wyróżniającym się działaczom samorządu terytorialnego oraz jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pozarządowym za działania na rzecz samorządu terytorialnego oraz społeczności lokalnych. Jej gospodarzem był Jacek Majchrowski – prezydent Krakowa, a zarazem prezes stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska. Wręczył on trzynaście Nagród Samorządowych im. Norberta Barlickiego, przyznane przez kapitułę w latach 2020 i 2021, której przewodniczy prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Jednym z nagrodzonych zostało Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego (SKKW) z siedzibą w Kowalu na Kujawach. Kapituła doceniła osiągnięcia SKKW w propagowaniu działalności władcy i upamiętnianiu jego dokonań – poprzez liczne publikacje książkowe, wzniesione w wielu miejscach Polski pomniki i obeliski oraz organizowanie imprez i turniejów rycerskich. Odbierając nagrodę Eugeniusz Gołembiewski – prezes SKKW i burmistrz Kowala podziękował za wyróżnienie i zadedykował nagrodę wszystkim członkom Stowarzyszenia, których społeczna praca zaowocowała znaczącymi osiągnięciami w skali ogólnopolskiej.

Informacja własna Redakcji „ZK”

Skomentuj