Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

O Kazimierzu Wielkim napisali

Poznaj publikacje książkowe traktujące o Kazimierzu Wielkim i jego czasach. W sekcji tej znajdziesz autorów i tytuły najpopularniejszych wydawnictw o tematyce historycznej związanej z Kazimierzem Wielkim, które ukazały się w Polsce.

 • Oswald Balzer, Genealogia Piastów, Kraków, Avalon 2005.
 • Marek Kazimierz Barański, Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.
 • Janusz Bieniak, Geneza procesu polsko-krzyżackiego z lat 1320–1321 (inowrocławsko-brzeskiego), [w:] Zenon Hubert Nowak, Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury XII-XVII wieku, Toruń, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego 1992.
 • Czasy wojen o przetrwanie państwa, [w:] Henryk Samsonowicz, Łokietkowe czasy, Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza 1989.
 • Jan Dąbrowski, Kazimierz Wielki. Twórca Korony Królestwa Polskiego, Kraków, UNIVERSITAS 2007.
 • Jerzy Dowiat, Nowy kształt terytorialny państwa. Przed zmianą dynastii, [w:] Janusz Tazbir, Tadeusz Manteuffel, Zarys historii Polski, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy 1980.
 • Jacek Elminowski, Stosunki polityczne między Piastami a Luksemburgami i Wittelsbachami w pierwszej połowie XIV wieku, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2002.
 • Roman Grodecki, Stanisław Zachorowski, Jan Dąbrowski, Dzieje Polski średniowiecznej, T. II, Od roku 1333–1506, Kraków, UNIVERSITAS 1995.
 • Henryk Halkowski, Żydowski Kraków, Legendy i ludzie, Kraków, Wydawnictwo Austeria 2009.
 • Kronika Jana z Czarnkowa, Józef Żerbiłło (tłum.), Kraków, UNIVERSITAS 2009.
 • Paweł Jasienica, Polska Piastów, Warszawa, Prószyński i S-ka 2007.
 • Kazimierz Jasiński, Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Poznań-Wrocław, Wydawnictwo Historyczne 2001.
 • Kazimierz Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, Piastowie wrocławscy, legnicko-brzescy, świdniccy, ziębiccy, głogowscy, żagańscy, oleśniccy, opolscy, cieszyńscy i oświęcimscy, Kraków, Wydawnictwo Avalon 2007.
 • Feliks Kiryk, Wielki król i jego następca, Kraków, Krajowa Agencja Wydawnicza 1992.
 • Stosław Łaguna, Rodowód Piastów, „Kwartalnik Historyczny”, Rocznik XI, 1897.
 • Aleksander Semkowicz (red.), Lwów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Tomasz Tadeusz Nowakowski, Kazimierz Wielki a Bydgoszcz, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2003.
 • Edward Potkowski, Grunwald 1410, Kraków, Krajowa Agencja Wydawnicza 1994.
 • Michał Rożek, Silva Rerum, Nietypowy przewodnik po Krakowie, Kraków, Wydawnictwo WAM 2008.
 • Henryk Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1976.
 • Jerzy Sperka, Przemko, [w:] Leksykon biograficzny. Stanisław Szczur, Krzysztof Ożóg i in. (red.), Kraków, Wydawnictwo Literackie 1999.
 • Stanisław Sroka, Kazimierz III Wielki, [w:] Leksykon biograficzny. Stanisław Szczur, Krzysztof Ożóg, Tomasz Jurek i in. (red.), Kraków, Wydawnictwo Literackie 1999.
 • Karol Szajnocha, Jadwiga i Jagiełło 1374–1413, Opowiadanie historyczne, III. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy 1969.
 • Stanisław Szczur, Historia Polski, Średniowiecze, Kraków, Wydawnictwo Literackie 2002.
 • Jerzy Wyrozumski, Kazimierz Wielki, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1986.

Miejsca