Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Zapiski Kazimierzowskie

Ogólnopolski charakter Stowarzyszenia stawia przed jego władzami bardzo istotną kwestię opracowania koncepcji komunikowania się jego członków. Do tej pory ważną rolę odgrywała w tym zakresie strona internetowa www.kazimierzwielki.pl, która cieszy się sporym zainteresowaniem. Kolejnym ważnym krokiem na drodze wzajemnej komunikacji stanie się, miejmy nadzieję, nowy periodyk o charakterze ogólnopolskim „Zapiski Kazimierzowskie”. Numer pierwszy ma przede wszystkim na celu upowszechnienie informacji o Stowarzyszeniu, jego celach i planowanych wspólnych przedsięwzięciach. Kolegium Redakcyjne ma nadzieję, że w kolejnych „Zapiskach” pojawią się artykuły napisane przez członków Stowarzyszenia z całej Polski. Mogą one dotyczyć historii i dnia dzisiejszego, dokumentować przedsięwzięcia lokalne i ogólnopolskie, zgodne z celami statutowymi naszej organizacji, a także podejmować dyskusję dotyczącą tych celów i sposobów ich realizacji. Kolegium Redakcyjne zaprasza zatem do składania tekstów i do wszczynania „twórczego fermentu”, który pozwoli nam wszystkim lepiej realizować wspólne cele.

Prof. Jacek Maciejewski Przewodniczący Rady Stowarzyszenia, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bydgoszcz, grudzień 2008 r.

Obecny skład Kolegium Redakcyjnego „Zapisek Kazimierzowskich:

Zdzisław Jan Zasada, Słubica Dobra – przewodniczący
Wojciech Przybyszewski, Warszawa – zastępca przewodniczącego
Sławomir Brodziński, Będzin – członek Kolegium
Arkadiusz Ciechalski, Kowal – członek Kolegium
Lcch Łbik, Bydgoszcz – członek Kolegium
Wojciech Nawrocki, Gołaszewo – członek Kolegium
Piotr Adam Zaniewski, Szczecin – członek Kolegium.

Zainteresowanych zameczeniem materiałów do kolejnych numerów periodyku zachęcamy do przesyłania propozycji na adres: z.zasada@poczta.fm

Zapiski Kazimierzowskie 1/2008

Zapiski Kazimierzowskie 2/2009

Zapiski Kazimierzowskie
3/2009

Zapiski Kazimierzowskie 4/2010

Zapiski Kazimierzowskie 5/2010

Zapiski Kazimierzowskie 6/2011

Zapiski Kazimierzowskie 7/2011

Zapiski Kazimierzowskie 8/2012

Zapiski Kazimierzowskie 9/2012

Zapiski Kazimierzowskie 10/2013

Zapiski Kazimierzowskie 11/2013

Zapiski Kazimierzowskie 12/2014

Zapiski Kazimierzowskie 13/2014

Zapiski Kazimierzowskie 14/2015

Zapiski Kazimierzowskie 15/2015

Zapiski Kazimierzowskie 16/2016

Zapiski Kazimierzowskie 17/2016

Zapiski Kazimierzowskie 18/2017

Zapiski Kazimierzowskie 19/2017

Zapiski Kazimierzowskie 20/2018

Zapiski Kazimierzowskie 21/2018

Zapiski Kazimierzowskie 22/2019

Zapiski Kazimierzowskie 23/2020

Zapiski Kazimierzowskie 24/2020

Zapiski Kazimierzowskie 25/2021

Zapiski Kazimierzowskie 26/2021

Zapiski Kazimierzowskie 27/2022

Zapiski Kazimierzowskie 28/2022

Zapiski Kazimierzowskie 29/2023

Zapiski Kazimierzowskie 30/2023

 

Skomentuj