Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Uroczystości, imprezy

Uroczystości, imprezy ​SKKW

Zjazd Założycielski Miast Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu, 29 kwietnia 2008 r.

Jubileusz 700-lecia urodzin króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu, 30 kwietnia 2010 r.

Otwarcie Zamku Kazimierzowskiego w Stopnicy oraz wizyta u Księży Sercanów w Stopnicy-Kątach Starych, 29 stycznia 2011 r.

Happening zorganizowany przez IV LO w Bydgoszczy pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego, 27 kwietnia 2012 r.

I Turniej Szachowy im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, 12 lipca 2012 r.

Ogólnopolski Konkurs „Kazimierz Wielki i jego czasy” zorganizowany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 17 kwietnia 2013 r.

III edycja Regionalnego Konkursu Historycznego „W czasach Króla Kazimierza” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu, 14 maja 2013 r.

Spotkanie członków SKKW w Przemyślu, 22 kwietnia 2014 r.

Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego w Szydłowie, 26-28 lipca 2014 r.

Spotkanie członków SKKW w Łęczycy, 27 czerwca 2015 r.

Spotkanie członków SKKW w Krakowie, 18 czerwca 2017 r.

Skomentuj