Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Skład

Kapituła Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego
wybrana w Będzinie w dnia 26 kwietnia 2013 r.

– Przewodniczący: prof. dr hab. Antoni Barciak, Katowice
– Zastępca przewodniczącego: prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, Ciechocinek
– Sekretarz: mgr Irena Majda, Olkusz
– Członek: mgr inż. Eugeniusz Kapuśniak, Żarnowiec
– Członek: mgr Sławomir Brodziński, Będzin

Skomentuj