Pomniki i tablice

Pomniki i tablice króla Kazimierza III Wielkiego w Polsce    

Kontynuuj czytanie

Genealogia

Piastowie kujawscy – linia dynastii Piastów, panująca na Kujawach i ziemi łęczyckiej, wywodząca się od Kazimierza II Sprawiedliwego, wygasła na Władysławie III Białym (zm. 1388 r.). Pierwszym księciem kujawskim był dopiero Kazimierz I kujawski, który został władcą Kujaw w 1233 r. Od niego wywodzą się wszyscy książęta przynależący do kujawskiej

Kontynuuj czytanie
Kazmierz Wielki

Kowalski rodak

Dnia 30 kwietnia 1310 r. w mieście Kowalu na ziemi kujawskiej, księżna Jadwiga żona Władysława Łokietka powiła syna Kazimierza, którego urodzenie i kolebkę osądziłem za godne osobnej wzmianki. Tak o narodzinach ostatniego Piasta na tronie polskim poinformował potomnych w swoich Rocznikach czyli Kronikach sławnego Królestwa Polskiego najwybitniejszy średniowieczny kronikarz polski

Kontynuuj czytanie